کتابخانه ها در چی کجا

۱. سازمان کتابخانه‌ها و موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی مشهد

خیابان شیرازی، منطقه نوغان، شهر مشهد، استان خراسان رضوی، ایران

۲. کتابخانه آیت الله العظمی بروجردی قم

بلوار رودخانه، شهر قم، استان قم، ایران

۳. کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی قم

خیابان ارم، شهر قم، استان قم، ایران

۴. کتابخانه بیمارستان امام رضا (ع) مشهد

بولوار بهار، منطقه سناباد، شهر مشهد، استان خراسان رضوی، ایران

۵. کتابخانه پارک شهر تهران

خیابان بهشت، منطقه سنگلج، شهر تهران، استان تهران، ایران

۶. کتابخانه تخصصی فقه و حقوق قم

بلوار سمیه، شهر قم، استان قم، ایران

۷. کتابخانه حسینیه امام سجاد تهران

شهر تهران، استان تهران، ایران

۸. کتابخانه دانشگاه فردوسی مشهد

بولوار باهنر، منطقه کوی دانشگاه، شهر مشهد، استان خراسان رضوی، ایران

۹. کتابخانه سبزه میدان رشت

میدان سبزه میدان، شهر رشت، استان گیلان، ایران

۱۰. کتابخانه شهناز زاده قم

میدان شهید زین الدین، شهر قم، استان قم، ایران