پمپ گاز ها در چی کجا

۱. پمپ گاز CNG اتوبوسرانی بیرجند

بلوار مسافر، شهر بیرجند، استان خراسان جنوبی، ایران

۲. پمپ گاز CNG بزرگراه امام خمینی کرمانشاه

شهر کرمانشاه، استان کرمانشاه، ایران

۳. پمپ گاز CNG بزرگراه مدرس اهواز

بلوار مدرس، منطقه کوی رمضان، شهر اهواز، استان خوزستان، ایران

۴. پمپ گاز CNG بلوار آزادگان نیشابور

جاده نیشابور - مشهد، شهر نیشابور، استان خراسان رضوی، ایران

۵. پمپ گاز CNG بلوار کارگر کرمانشاه

بلوار کارگر، شهر کرمانشاه، استان کرمانشاه، ایران

۶. پمپ گاز CNG پارس بهرامی همدان

خیابان جعفر طیار، منطقه شهرک فرهنگیان، شهر همدان، استان همدان، ایران

۷. پمپ گاز CNG ترمینال تبریز

خیابان اتوبان کسایی، شهر تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

۸. پمپ گاز CNG جاده شاهرود گرمه بجنورد

شهر بجنورد، استان خراسان شمالی، ایران

۹. پمپ گاز CNG خیابان امام محمد باقر بجنورد

خیابان Bolvard Chehelodometri Kamarbandi، شهر بجنورد، استان خراسان شمالی، ایران

۱۰. پمپ گاز CNG غدیر اهواز

بلوار پاسداران، منطقه زوویه، شهر اهواز، استان خوزستان، ایران