پمپ گاز های زنجان در زنجان، ایران

۱. جایگاه سوخت و پمپ گاز بلوار ولایت زنجان

خیابان شقایق شمالی، منطقه شهرک قدس، شهر زنجان، استان زنجان، ایران