پاساژها در چی کجا

۱. پاساژ اطلس کرمان

خیابان ابن سینا، شهر کرمان، استان کرمان، ایران

۲. پاساژ ایران زمین مشهد

بولوار سجاد، منطقه سجاد شهر، شهر مشهد، استان خراسان رضوی، ایران

۳. پاساژ ایران کرمان

خیابان شریعتی، شهر کرمان، استان کرمان، ایران

۴. پاساژ دهقان مشهد

منطقه سجاد شهر، شهر مشهد، استان خراسان رضوی، ایران

۵. پاساژ سیدالشهدا یزد

خیابان کاشانی، منطقه جهانفر، شهر یزد، استان یزد، ایران

۶. پاساژ شهر شب شیراز

خیابان نوبهار، شهر شیراز، استان فارس، ایران

۷. پاساژ قائم یزد

خیابان کاشانی، منطقه جهانفر، شهر یزد، استان یزد، ایران

۸. پاساژ کویتی‌ها یزد

خیابان مجاهدین، منطقه جهانفر، شهر یزد، استان یزد، ایران

۹. پاساژ کویتی‌های قم

خیابان چهارمردان، شهر قم، استان قم، ایران

۱۰. پاساژ ملت قم

خیابان چهارمردان، شهر قم، استان قم، ایران