پارکها و فضاهای سبز زنجان در زنجان، ایران

۱. پارک اسلام آباد زنجان

میدان روزبه، منطقه شهرک قدس، شهر زنجان، استان زنجان، ایران

۲. پارک جنگلی ارم زنجان

خیابان ۳۲، منطقه شهرک قدس، شهر زنجان، استان زنجان، ایران

۳. پارک رجایی زنجان

خیابان ایثار ۴، منطقه شهرک قدس، شهر زنجان، استان زنجان، ایران

۴. پارک زنجان رود زنجان

خیابان ۳۵، منطقه کوی وحدت، شهر زنجان، استان زنجان، ایران

۵. پارک شهید حسین فهمیده زنجان

میدان جهاد، منطقه شهرک قدس، شهر زنجان، استان زنجان، ایران