پارکهای آبی و استخرهای کرج در البرز، ایران

۱. استخر دانشگاه تربیت معلم کرج

شهر کرج، استان البرز، ایران