ورزشگاه های استان فارس در ایران

۱. استادیوم پارس شیراز

بزرگراه امام خمینی، شهر شیراز، استان فارس، ایران

۲. استادیوم شهدای ارتش شیراز

بلوارارتش، شهر شیراز، استان فارس، ایران

۳. مجموعه ورزشی کوثر شیراز

خیابان فرهنگ شهر، منطقه حسین اباد، شهر شیراز، استان فارس، ایران

۴. ورزشگاه حافظیه شیراز

خیابان حافظیه، شهر شیراز، استان فارس، ایران