کاروانسرای شاه عباسی کرج

بلوار امامزاده حسن، منطقه اصفهانی ها، شهر کرج، استان البرز، ایران
به اشتباه تایپ می‌شود
;hv,hksvhd ahi ufhsd ;v[
تعداد بازدید
۱۲۴۲