پل حاج سید محمد (سردار) زنجان

بلوار شهید بهشتی، منطقه شهرک قدس، شهر زنجان، استان زنجان، ایران
به اشتباه تایپ می‌شود
\g ph[ sdn lpln (svnhv) ck[hk
تعداد بازدید
۴۸۷