مکان های مذهبی در چی کجا

۱. آستان امامزاده احمد قم

بلوار امام موسی صدر، شهر قم، استان قم، ایران

۲. آستان امامزاده احمدقاسم قم

بلوار معلم شرقی، شهر قم، استان قم، ایران

۳. آستان امامزاده جعفر قم

خیابان امامزاده ابراهیم، شهر قم، استان قم، ایران

۴. آستان امامزاده سید معصوم قم

میدان نبوت، شهر قم، استان قم، ایران

۵. آستان امامزاده محمد شریف قم

خیابان چهارمردان، شهر قم، استان قم، ایران

۶. آستان امامزاده محمد و صفورا خاتون قم

خیابان سی متری کیوانفر، شهر قم، استان قم، ایران

۷. آستان پنج امامزاده قم

شهر قم، استان قم، ایران

۸. آستان مقدس امام زادگاه دال و ذال تبریز

خیابان عین الدوله، شهر تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

۹. آستان مقدس امامزاده یحیی ابن موسی (ع) سمنان

خیابان ابوذز، منطقه شهرک تعاون، شهر سمنان، استان سمنان، ایران

۱۰. آستان مقدس سید عباس ابن موسی ابن جعفر بجنورد

خیابان Bolvard Chehelodometri Kamarbandi، شهر بجنورد، استان خراسان شمالی، ایران