مکان های مذهبی کرج در البرز، ایران

۱. امامزاده طاهر کرج

خیابان ۲، منطقه گلشهر، شهر کرج، استان البرز، ایران

۲. مسجد امام حسن مجتبی (ع) کرج

خیابان سرتیپ نیاکی، منطقه کرج نو، شهر کرج، استان البرز، ایران

۳. مسجد امام سجاد کرج

شهر کرج، استان البرز، ایران