مکان های مذهبی زنجان در زنجان، ایران

۱. مسجد احمدیه زنجان

منطقه شهرک قدس، شهر زنجان، استان زنجان، ایران

۲. مسجد اسحاق میرزا زنجان

منطقه شهرک قدس، شهر زنجان، استان زنجان، ایران

۳. مسجد حضرت ابوالفضل زنجان

منطقه شهرک قدس، شهر زنجان، استان زنجان، ایران

۴. مسجد حضرت رقیه (س) زنجان

میدان روزبه، منطقه شهرک قدس، شهر زنجان، استان زنجان، ایران

۵. مسجد عباسیه زنجان

خیابان ۱۷ شهریور، منطقه شهرک قدس، شهر زنجان، استان زنجان، ایران

۶. مسجد فاطمه الزهرا (س) زنجان

خیابان میثاق ۲۵، منطقه اراضی پایین کوه، شهر زنجان، استان زنجان، ایران

۷. مسجد قبا زنجان

خیابان احمد مهدوی، منطقه شهرک کارمندان، شهر زنجان، استان زنجان، ایران