مکان های مذهبی استان خوزستان در ایران

۱. حسینیه سید الشهداء اهواز

بلوار مدرس، منطقه کوی رمضان، شهر اهواز، استان خوزستان، ایران

۲. مسجد آذربایجانیهای اهواز

میدان بسیج، منطقه کیان آباد، شهر اهواز، استان خوزستان، ایران

۳. مسجد ارشاد اهواز

کوچه سپهر، منطقه کیان پارس، شهر اهواز، استان خوزستان، ایران

۴. مسجد امام حسن (ع) اهواز

بلوار مدرس، منطقه کوی رمضان، شهر اهواز، استان خوزستان، ایران

۵. مسجد صاحب الزمان (عج) اهواز

میدان کارون، منطقه کوی رمضان، شهر اهواز، استان خوزستان، ایران

۶. مسجد قائمیه اهواز

خیابان شیخ بهاء شمالی، منطقه کیان آباد، شهر اهواز، استان خوزستان، ایران

۷. مسجد محمد رسول الله اهواز

بلوار پاسداران، منطقه زوویه، شهر اهواز، استان خوزستان، ایران