مکان های مذهبی استان خراسان رضوی در ایران

۱. حسینیه امام محمد تقی مشهد

خیابان امیرکبیر، منطقه کوه سنگی، شهر مشهد، استان خراسان رضوی، ایران

۲. حسینیه انصار الحسین مشهد

خیابان امام خمینی، منطقه نوغان، شهر مشهد، استان خراسان رضوی، ایران

۳. حسینیه تهرانی‌ها مشهد

خیابان اخوند خراسانی، منطقه نوغان، شهر مشهد، استان خراسان رضوی، ایران

۴. حسینیه چهارده معصوم مشهد

خیابان فیاض بخش ۶، منطقه کوی پلیس، شهر مشهد، استان خراسان رضوی، ایران

۵. حسینیه حضرت رضا (ع) مشهد

خیابان خزایی، منطقه سمزقند، شهر مشهد، استان خراسان رضوی، ایران

۶. حسینیه شهید محمد حسین دلدار مشهد

خیابان فیاض بخش ۴، منطقه کوی پلیس، شهر مشهد، استان خراسان رضوی، ایران

۷. حسینیه نجم سبزوار

میدان شهید فهمیده، شهر سبزوار، استان خراسان رضوی، ایران

۸. روضه منوره مشهد

خیابان شیرازی، منطقه نوغان، شهر مشهد، استان خراسان رضوی، ایران

۹. کلیسای انجیلی مشهد

خیابان جانبازان، منطقه نوغان، شهر مشهد، استان خراسان رضوی، ایران

۱۰. مجتمع فرهنگی مذهبی جامعة الحسین مشهد

بولوار مصلی، منطقه شهرک شهید بهشتی، شهر مشهد، استان خراسان رضوی، ایران