مکانهای ورزشی در چی کجا

۱. استادیوم آزادی بیرجند

خیابان نواب صفوی، شهر بیرجند، استان خراسان جنوبی، ایران

۲. استادیوم امام خمینی اراک

خیابان ورزش، منطقه فاطمیه، شهر اراک، استان مرکزی، ایران

۳. استادیوم باهنر کرمان

بلوار رضوان، شهر کرمان، استان کرمان، ایران

۴. استادیوم پارس شیراز

بزرگراه امام خمینی، شهر شیراز، استان فارس، ایران

۵. استادیوم پانزده هزار نفری بیرجند

خیابان ۹۵، شهر بیرجند، استان خراسان جنوبی، ایران

۶. استادیوم تختی تربت حیدریه

خیابان قائم، شهر تربت حیدریه، استان خراسان رضوی، ایران

۷. استادیوم سعیدیه همدان

خیابان سعیدیه، شهر همدان، استان همدان، ایران

۸. استادیوم شهدای ارتش شیراز

بلوارارتش، شهر شیراز، استان فارس، ایران

۹. استادیوم شهید عضدی رشت

خیابان بابک، شهر رشت، استان گیلان، ایران

۱۰. استادیوم قدس همدان

خیابان شکریه، منطقه شهرک فرهنگیان، شهر همدان، استان همدان، ایران