مکانهای تفریحات و سرگرمیهای کرج در البرز، ایران

۱. استخر دانشگاه تربیت معلم کرج

شهر کرج، استان البرز، ایران

۲. باغ گل گلشهر کرج

بلوار سرداران شهید، منطقه دهقان ویلا، شهر کرج، استان البرز، ایران

۳. پارک الغدیر کرج

بلوار موذن، منطقه شهرک جهازیها، شهر کرج، استان البرز، ایران

۴. پارک خلیج فارس کرج

خیابان کسری، منطقه جهان شهر، شهر کرج، استان البرز، ایران

۵. پارک گل نرگس کرج

خیابان گلستان، منطقه صوفی آباد، شهر کرج، استان البرز، ایران

۶. پارک نبوت کرج

خیابان نواب صفوی، منطقه حسن آباد، شهر کرج، استان البرز، ایران

۷. شهربازی چمران کرج

بلوار شورا، منطقه مصباح، شهر کرج، استان البرز، ایران