مکانهای تفریحات و سرگرمیهای زنجان در زنجان، ایران

۱. استخر سرپوشیده امام علی زنجان

خیابان مطهری، منطقه شهرک قدس، شهر زنجان، استان زنجان، ایران

۲. استخر کارگران زنجان

میدان ارتش، منطقه شهرک قدس، شهر زنجان، استان زنجان، ایران

۳. پارک اسلام آباد زنجان

میدان روزبه، منطقه شهرک قدس، شهر زنجان، استان زنجان، ایران

۴. پارک جنگلی ارم زنجان

خیابان ۳۲، منطقه شهرک قدس، شهر زنجان، استان زنجان، ایران

۵. پارک رجایی زنجان

خیابان ایثار ۴، منطقه شهرک قدس، شهر زنجان، استان زنجان، ایران

۶. پارک زنجان رود زنجان

خیابان ۳۵، منطقه کوی وحدت، شهر زنجان، استان زنجان، ایران

۷. پارک شهید حسین فهمیده زنجان

میدان جهاد، منطقه شهرک قدس، شهر زنجان، استان زنجان، ایران