موزه ها در چی کجا

۱. امارت دارائی سابق (موزه) زنجان

منطقه شهرک قدس، شهر زنجان، استان زنجان، ایران

۲. باغ موزه هرندی کرمان

خیابان بهشتی ۱۴، شهر کرمان، استان کرمان، ایران

۳. پارک موزه دفاع مقدس سمنان

بلوار امیرکبیر، منطقه شهرک فرهنگیان، شهر سمنان، استان سمنان، ایران

۴. خانه پردلی (موزه مفاخر و مشاهیر بیرجند) در بیرجند

میدان شهدا، شهر بیرجند، استان خراسان جنوبی، ایران

۵. خانه زینت الملوک شیراز

خیابان لطفعلی خان، شهر شیراز، استان فارس، ایران

۶. خانه موزه میرزا کوچک خان جنگلی رشت

خیابان استادسرا، شهر رشت، استان گیلان، ایران

۷. خانه و موزه مقدم تهران

خیابان امام خمینی، منطقه سنگلج، شهر تهران، استان تهران، ایران

۸. موزه ۱۳ آبان تهران

خیابان فردوسی، منطقه بهارستان، شهر تهران، استان تهران، ایران

۹. موزه آئینه و روشنایی یزد

خیابان کاشانی، منطقه جهانفر، شهر یزد، استان یزد، ایران

۱۰. موزه آب یزد

خیابان قیام، منطقه جهانفر، شهر یزد، استان یزد، ایران