مراکز خرید در چی کجا

۱. بازار بزرگ زنجان

خیابان سعدی جنوبی، منطقه کوی وحدت، شهر زنجان، استان زنجان، ایران

۲. بازار بزرگ مشروطه تبریز

شهر تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

۳. بازار بزرگ هرمزگان بندر عباس

خیابان طالقانی، منطقه محله سراه جهانبار، شهر بندر عباس، استان هنگام (هرمزگان)، ایران

۴. بازار بهکیش کیش

بلوار سنائی، منطقه شهرک دیدنیها، شهر کیش، استان هنگام (هرمزگان)، ایران

۵. بازار بیرجند

بلوار جمهوری اسلامی، شهر بیرجند، استان خراسان جنوبی، ایران

۶. بازار پانیذ کیش

خیابان فردوسی، منطقه شهرک دیدنیها، شهر کیش، استان هنگام (هرمزگان)، ایران

۷. بازار تبریز

خیابان دارایی - شهید مدنی، شهر تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

۸. بازار حاج آقا علی کرمان

خیابان شریعتی، شهر کرمان، استان کرمان، ایران

۹. بازار زیتون کیش

بلوار ساحل، منطقه شهرک دیدنیها، شهر کیش، استان هنگام (هرمزگان)، ایران

۱۰. بازار ستاره کرمان

خیابان شهید باهنر ۲، شهر کرمان، استان کرمان، ایران