فروشگاه ها و مراکز خرید زنجان در زنجان، ایران

۱. بازار بزرگ زنجان

خیابان سعدی جنوبی، منطقه کوی وحدت، شهر زنجان، استان زنجان، ایران