شهرداری ها در چی کجا

۱. شهرداری اراک

خیابان شهرداری، منطقه بهاران، شهر اراک، استان مرکزی، ایران

۲. شهرداری اردبیل

خیابان شهیدمدرس، منطقه شهرک فرهنگیان، شهر اردبیل، استان اردبیل، ایران

۳. شهرداری اصفهان

خیابان باغ گلدسته، شهر اصفهان، استان اصفهان، ایران

۴. شهرداری خرم آباد

خیابان امام خمینی، شهر خرم آباد، استان لرستان، ایران

۵. شهرداری ساری

خیابان رفاه، شهر ساری، استان مازندران، ایران

۶. شهرداری کرج

بلوار بلال، منطقه اصفهانی ها، شهر کرج، استان البرز، ایران

۷. شهرداری کرمانشاه

بلوار جمال الدین اسد آبادی، شهر کرمانشاه، استان کرمانشاه، ایران

۸. شهرداری مرکز قم

بلوار امام موسی صدر، شهر قم، استان قم، ایران

۹. شهرداری منطقه ۱ رشت

بلوار معلم، شهر رشت، استان گیلان، ایران

۱۰. شهرداری منطقه ۱ شیراز

بلوار بعثت، شهر شیراز، استان فارس، ایران