سفارت ها و کنسولگری ها در چی کجا

۱. سفارت آلمان تهران

منطقه بهارستان، شهر تهران، استان تهران، ایران

۲. سفارت انگلستان تهران

خیابان فردوسی، منطقه بهارستان، شهر تهران، استان تهران، ایران

۳. سفارت ایتالیا تهران

خیابان نوفلو شاتو، منطقه سنگلج، شهر تهران، استان تهران، ایران

۴. سفارت ترکیه تهران

خیابان فردوسی، منطقه بهارستان، شهر تهران، استان تهران، ایران

۵. سفارت تونس در تهران

خیابان ۳، منطقه ونک، شهر تهران، استان تهران، ایران

۶. سفارت روسیه تهران

خیابان نوفلو شاتو، منطقه بهارستان، شهر تهران، استان تهران، ایران

۷. سفارت عراق تهران

خیابان برادران مظفر، منطقه امیر آباد، شهر تهران، استان تهران، ایران

۸. سفارت فرانسه تهران

خیابان رم، منطقه سنگلج، شهر تهران، استان تهران، ایران

۹. کنسولگری جمهوری اسلامی افغانستان در زاهدان

خیابان دانشگاه، منطقه زیباشهر، شهر زاهدان، استان سیستان و بلوچستان، ایران

۱۰. کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استانبول

خیابان Ankara Caddesi، منطقه Sultanahmet، شهر استانبول، استان استانبول، ترکیه