سرزمینهای بازی و شهر بازی ها در چی کجا

۱. بازیکده خانواده تبریز

خیابان اتوبان کسایی، شهر تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

۲. بازیگاه کودک پارک ملت قزوین

خیابان Padegan، شهر قزوین، استان قزوین، ایران

۳. پارک دلفین کیش

شهر کیش، استان هنگام (هرمزگان)، ایران

۴. پیست دوچرخه سواری سنندج

خیابان پاسداران، منطقه گریزه، شهر سنندج، استان کردستان، ایران

۵. سرزمین خورشید مشهد

بزرگراه شهید چراغچی، منطقه شقایق، شهر مشهد، استان خراسان رضوی، ایران

۶. شهر بازی پارک ملت سنندج

خیابان پاسداران، منطقه گریزه، شهر سنندج، استان کردستان، ایران

۷. شهربازی آبشار اصفهان

خیابان abshar sevom، شهر اصفهان، استان اصفهان، ایران

۸. شهربازی پادادشهر اهواز

بلوار بهبهانی، منطقه کیان پارس، شهر اهواز، استان خوزستان، ایران

۹. شهربازی پارک آزادی شیراز

بلوار آزادی، شهر شیراز، استان فارس، ایران

۱۰. شهربازی پارک مردم همدان

خیابان شهید فهمیده، شهر همدان، استان همدان، ایران