سازمان ها و ادارات در چی کجا

۱۱. اداره پست چناران

بلوار امام خمینی، شهر چناران، استان خراسان رضوی، ایران

۱۲. اداره پست خیابان فردوسی تربت حیدریه

خیابان رازی، شهر تربت حیدریه، استان خراسان رضوی، ایران

۱۳. اداره پست خیابان قائم بردسکن

خیابان قائم، شهر بردسکن، استان خراسان رضوی، ایران

۱۴. اداره پست خیابان میر قوام الدین تربت جام

میدان ولیعصر، شهر تربت جام، استان خراسان رضوی، ایران

۱۵. اداره پست زاهدان

خیابان پهلوانی، منطقه زیباشهر، شهر زاهدان، استان سیستان و بلوچستان، ایران

۱۶. اداره پست ساری

خیابان ۲۲، شهر ساری، استان مازندران، ایران

۱۷. اداره پست شهرستان قوچان

بلوار امام رضا، منطقه کوی استانه، شهر قوچان، استان خراسان رضوی، ایران

۱۸. اداره پست شهرستان گناباد

خیابان امام علی، منطقه ۴۰۰ دستگاه، شهر گناباد، استان خراسان رضوی، ایران

۱۹. اداره پست شهید بهشتی شیراز

بلوار سیاحت گر، شهر شیراز، استان فارس، ایران

۲۰. اداره پست کرمان

خیابان عدالت، شهر کرمان، استان کرمان، ایران