درمانگاه ها در چی کجا

۱. درمانگاه امام سجاد مشهد

خیابان خیابان ابن سینا، منطقه منطقه یک، شهر مشهد، استان خراسان رضوی، ایران

۲. درمانگاه ایوانک تهران

خیابان ایوانک، منطقه اریاشهر، شهر تهران، استان تهران، ایران

۳. درمانگاه ثامن الائمه شیراز

بلوار نصر، شهر شیراز، استان فارس، ایران

۴. درمانگاه خیریه ولی عصر شیراز

خیابان ذوالانوار، شهر شیراز، استان فارس، ایران

۵. درمانگاه شبانه روزی شهرداری تهران

شهر تهران، استان تهران، ایران

۶. درمانگاه کوثر ارومیه

خیابان کاشانی، شهر ارومیه، استان آذربایجان غربی، ایران

۷. درمانگاه محمد رسول الله شیراز

بلوار پاسداران، شهر شیراز، استان فارس، ایران