داروخانه ها در چی کجا

۱. داروخانه آزادی کرمان

خیابان بهشتی، شهر کرمان، استان کرمان، ایران

۲. داروخانه ابن سینا شیراز

بزرگراه امام خمینی، شهر شیراز، استان فارس، ایران

۳. داروخانه اطمینان مشهد

خیابان کوشک، منطقه کوی پلیس، شهر مشهد، استان خراسان رضوی، ایران

۴. داروخانه اکسیر بوشهر

خیابان امام خمینی، منطقه سنگی غربی، شهر بوشهر، استان بوشهر، ایران

۵. داروخانه امام حسین خرم آباد

خیابان امام خمینی، شهر خرم آباد، استان لرستان، ایران

۶. داروخانه امام رضا کرمان

خیابان امام جمعه، شهر کرمان، استان کرمان، ایران

۷. داروخانه امام رضا مشهد

میدان امام رضا، منطقه سناباد، شهر مشهد، استان خراسان رضوی، ایران

۸. داروخانه امام علی قم

خیابان ۷۹، شهر قم، استان قم، ایران

۹. داروخانه امیرکبیر تبریز

شهر تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

۱۰. داروخانه امین علی شیراز

میدان دانشجو، شهر شیراز، استان فارس، ایران