خدمات عمومی در چی کجا

۱. ایستگاه راه آهن اهواز

میدان ساعت، منطقه کیان پارس، شهر اهواز، استان خوزستان، ایران

۲. ایستگاه راه آهن گرگان

خیابان ۲۲، شهر گرگان، استان گلستان، ایران

۳. پایانه مسافربری کرمان

خیابان AH۲، شهر کرمان، استان کرمان، ایران

۴. ترمینال مسافربری بین شهری تربت حیدریه

خیابان خرمشهر، شهر تربت حیدریه، استان خراسان رضوی، ایران

۵. ترمینال مسافربری گرگان

خیابان ۲۲، شهر گرگان، استان گلستان، ایران

۶. فرودگاه اراک

شهر اراک، استان مرکزی، ایران

۷. فرودگاه ارومیه

شهر ارومیه، استان آذربایجان غربی، ایران

۸. فرودگاه اهواز

بلوار نفت، منطقه کورش (کوی ملت)، شهر اهواز، استان خوزستان، ایران

۹. فرودگاه ایلام

شهر ایلام، استان ایلام، ایران

۱۰. فرودگاه بجنورد

بلوار فرودگاه، شهر بجنورد، استان خراسان شمالی، ایران