جایگاه های سوخت در چی کجا

۱. پمپ بنزین ۱۷ شهریور شهرکرد

خیابان ۱۷ شهریور، شهر شهرکرد، استان چهارمحال و بختیاری، ایران

۲. پمپ بنزین ابیوردی شیراز

بلوار چمران، شهر شیراز، استان فارس، ایران

۳. پمپ بنزین اتوبوسرانی کرج

خیابان بهارستان، منطقه قلمستان، شهر کرج، استان البرز، ایران

۴. پمپ بنزین احمد پناه کاشمر

شهر کاشمر، استان خراسان رضوی، ایران

۵. پمپ بنزین افتخاری تبریز

خیابان اتوبان کسایی، شهر تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

۶. پمپ بنزین امیدیان ایلام

بلوار عدالت، شهر ایلام، استان ایلام، ایران

۷. پمپ بنزین ایتام اصفهان

شهر اصفهان، استان اصفهان، ایران

۸. پمپ بنزین برادران میان آبادی سبزوار

بلوار مدرس، شهر سبزوار، استان خراسان رضوی، ایران

۹. پمپ بنزین بزرگراه جمهوری اهواز

خیابان جمهوری اسلامی، منطقه کیان پارس، شهر اهواز، استان خوزستان، ایران

۱۰. پمپ بنزین بزرگراه کشوری کرمانشاه

بزرگراه کشوری، شهر کرمانشاه، استان کرمانشاه، ایران