جایگاه های سوخت زنجان در زنجان، ایران

۱. جایگاه سوخت و پمپ بنزین استقلال زنجان

میدان استقلال، منطقه شهرک قدس، شهر زنجان، استان زنجان، ایران

۲. جایگاه سوخت و پمپ بنزین پلیس راه قزوین زنجان

خیابان Qazvin - Zanjan freeway، شهر زنجان، استان زنجان، ایران

۳. جایگاه سوخت و پمپ بنزین خیابان اطلسی زنجان

خیابان atlasi، منطقه شهرک قدس، شهر زنجان، استان زنجان، ایران

۴. جایگاه سوخت و پمپ بنزین و پمپ گاز امیرکبیر زنجان

منطقه اراضی پایین کوه، شهر زنجان، استان زنجان، ایران

۵. جایگاه سوخت و پمپ گاز بلوار ولایت زنجان

خیابان شقایق شمالی، منطقه شهرک قدس، شهر زنجان، استان زنجان، ایران