جاذبه های گردشگری بجنورد در خراسان شمالی، ایران

۱. آیینه خانه مفخم بجنورد

بلوار شهدا، شهر بجنورد، استان خراسان شمالی، ایران

۲. استخر بش قارداش بجنورد

خیابان ۸۷، شهر بجنورد، استان خراسان شمالی، ایران

۳. پارک ملی بابا امان بجنورد (گردشگاه بابا امان) در بجنورد

شهر بجنورد، استان خراسان شمالی، ایران

۴. مجموعه تفریحی و گردشگری چشمه بش قارداش بجنورد

خیابان ۸۷، شهر بجنورد، استان خراسان شمالی، ایران

۵. مقبره شهدای قیام لهاک خان بجنورد

بلوار شهدا، شهر بجنورد، استان خراسان شمالی، ایران