جاذبه های گردشگری استان البرز در ایران

۱. کاروانسرای شاه عباسی کرج

بلوار امامزاده حسن، منطقه اصفهانی ها، شهر کرج، استان البرز، ایران