جاذبه های فرهنگی در چی کجا

۱. آرامگاه ابوعثمان سعید مغربی نیشابور

بلوار جمهوری اسلامی، شهر نیشابور، استان خراسان رضوی، ایران

۲. آرامگاه ابوعلی سینا همدان

میدان بوعلی، منطقه شهرک فرهنگیان، شهر همدان، استان همدان، ایران

۳. آرامگاه امامزاده محروق نیشابور

بلوار جمهوری اسلامی، شهر نیشابور، استان خراسان رضوی، ایران

۴. آرامگاه حاج ملا هادی سبزواری در سبزوار

میدان کارگر، شهر سبزوار، استان خراسان رضوی، ایران

۵. آرامگاه حکیم عمر خیام نیشابوری در نیشابور

بلوار جمهوری اسلامی، شهر نیشابور، استان خراسان رضوی، ایران

۶. آرامگاه شهید مدرس (ره) کاشمر

بلوار شاهد، شهر کاشمر، استان خراسان رضوی، ایران

۷. آرامگاه عطار نیشابوری در نیشابور

بلوار جمهوری اسلامی، شهر نیشابور، استان خراسان رضوی، ایران

۸. آرامگاه مشاهیر نیشابور

بلوار جمهوری اسلامی، شهر نیشابور، استان خراسان رضوی، ایران

۹. آستانه مبارکه امامزاده سلطان ابراهیم قوچان

شهر قوچان، استان خراسان رضوی، ایران

۱۰. امامزاده سید مرتضی کاشمر

میدان معلم، شهر کاشمر، استان خراسان رضوی، ایران