جاذبه های طبیعی زنجان در زنجان، ایران

۱. رودخانه زنجان رود (زنجان چای) زنجان

خیابان ۳۵، منطقه کوی وحدت، شهر زنجان، استان زنجان، ایران