جاذبه های توریستی و دیدنی در چی کجا

۱. آب انبار شیخداد یزد

خیابان نواب صفوی، منطقه جهانفر، شهر یزد، استان یزد، ایران

۲. آب انبار کیش

میدان حریره، منطقه شهرک دیدنیها، شهر کیش، استان هنگام (هرمزگان)، ایران

۳. آبشار گنجنامه همدان

خیابان چهارباغ کولاب، شهر همدان، استان همدان، ایران

۴. آتشکده زرتشتیان کرمان

خیابان شهدا، شهر کرمان، استان کرمان، ایران

۵. آرامگاه تایله سنندج

خیابان طالقانی / فیض آباد، شهر سنندج، استان کردستان، ایران

۶. آرامگاه حافظ شیراز

خیابان حافظیه، شهر شیراز، استان فارس، ایران

۷. آرامگاه حکیم نزاری (سعد الدین نزاری قهستانی) بیرجند

خیابان حکیم نظامی، شهر بیرجند، استان خراسان جنوبی، ایران

۸. آرامگاه خواجوی کرمانی شیراز

خیابان Shiraz-Marv Dasht road، منطقه رکن آباد، شهر شیراز، استان فارس، ایران

۹. آرامگاه سعدی شیراز

میدان هفت تنان، شهر شیراز، استان فارس، ایران

۱۰. آیینه خانه مفخم بجنورد

بلوار شهدا، شهر بجنورد، استان خراسان شمالی، ایران