بهداشت و سلامت کرج در البرز، ایران

۱. بیمارستان البرز کرج

بلوار پرستار، منطقه باغستان غربی، شهر کرج، استان البرز، ایران

۲. بیمارستان قائم کرج

خیابان بوستان سوم، منطقه چهارصد دستگاه، شهر کرج، استان البرز، ایران

۳. بیمارستان کسری کرج

خیابان کسری، منطقه جهان شهر، شهر کرج، استان البرز، ایران

۴. بیمارستان کمالی کرج

خیابان قزوین، منطقه اسلام آباد، شهر کرج، استان البرز، ایران

۵. بیمارستان هلال احمر کرج

خیابان قزوین، منطقه چهارصد دستگاه، شهر کرج، استان البرز، ایران

۶. داروخانه دکتر بیات کرج

بلوار شورا، منطقه مصباح، شهر کرج، استان البرز، ایران

۷. داروخانه دکتر عرفان کرج

خیابان قزوین، منطقه جهان شهر، شهر کرج، استان البرز، ایران

۸. داروخانه شبانه روزی چلنگر کرج

خیابان South Taaleghani، منطقه جهان شهر، شهر کرج، استان البرز، ایران