ادارات پست در چی کجا

۱. اداره پست آب و برق مشهد

میدان هشت شهریور، منطقه کوی اب و برق، شهر مشهد، استان خراسان رضوی، ایران

۲. اداره پست آزادگان اصفهان

خیابان سعادت اباد، شهر اصفهان، استان اصفهان، ایران

۳. اداره پست استان کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج

خیابان Ostandari Sq، شهر یاسوج، استان کهگیلویه و بویر احمد، ایران

۴. اداره پست بلوار مدرس سمنان

بلوار مدرس، منطقه شهرک تعاون، شهر سمنان، استان سمنان، ایران

۵. اداره پست چناران

بلوار امام خمینی، شهر چناران، استان خراسان رضوی، ایران

۶. اداره پست خیابان فردوسی تربت حیدریه

خیابان رازی، شهر تربت حیدریه، استان خراسان رضوی، ایران

۷. اداره پست خیابان قائم بردسکن

خیابان قائم، شهر بردسکن، استان خراسان رضوی، ایران

۸. اداره پست خیابان میر قوام الدین تربت جام

میدان ولیعصر، شهر تربت جام، استان خراسان رضوی، ایران

۹. اداره پست زاهدان

خیابان پهلوانی، منطقه زیباشهر، شهر زاهدان، استان سیستان و بلوچستان، ایران

۱۰. اداره پست ساری

خیابان ۲۲، شهر ساری، استان مازندران، ایران