ادارات شرکت گاز در چی کجا

۱. ساختمان اداره گاز ناحیه یزد

خیابان باهنر، منطقه جهانفر، شهر یزد، استان یزد، ایران

۲. شرکت گاز استان ایلام

خیابان حجت الاسلام والمسلمین تعمیر کاری، شهر ایلام، استان ایلام، ایران

۳. شرکت گاز استان بوشهر

خیابان امام خمینی، منطقه سنگی غربی، شهر بوشهر، استان بوشهر، ایران

۴. شرکت گاز استان خوزستان در اهواز

بلوار مدرس، منطقه کوی رمضان، شهر اهواز، استان خوزستان، ایران

۵. شرکت گاز استان قم

خیابان شهرک امام حسن (ع)، شهر قم، استان قم، ایران

۶. شرکت گاز استان یزد

خیابان بهشتی، منطقه جهانفر، شهر یزد، استان یزد، ایران