ادارات امور برق در چی کجا

۱. اداره کل برق منطقه قم

بلوار شاهد، شهر قم، استان قم، ایران

۲. شرکت برق منطقه ای استان سیستان و بلوچستان زاهدان

خیابان دانشگاه، منطقه زیباشهر، شهر زاهدان، استان سیستان و بلوچستان، ایران

۳. شرکت برق منطقه ای استان فارس شیراز

بلوار کریمخان زند، شهر شیراز، استان فارس، ایران

۴. شرکت توزیع برق چهارمحال و بختیاری شهرکرد

بلوار آیت الله کاشانی، شهر شهرکرد، استان چهارمحال و بختیاری، ایران

۵. شرکت توزیع نیروی برق اردبیل

خیابان معلم، منطقه شهرک فرهنگیان، شهر اردبیل، استان اردبیل، ایران

۶. شرکت توزیع نیروی برق شیراز

خیابان اردیبهشت، شهر شیراز، استان فارس، ایران

۷. نیروگاه برق کرمان

خیابان ۸۴، شهر کرمان، استان کرمان، ایران