یزد

در یزد، ایران
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
دسته بندی مکان های شهر یزد، در استان یزد، ایران

اطلاعات شهر یزد

آب و هوای شهر یزد

سرعت باد: ۲۵.۷۵ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال غرب

رطوبت: ۹۰ درصد، فشار: ۲۹۶۶۴.۷۸ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۵۴

ساعت: ۱۷:۰۲

دما: °۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۴ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۱ (سانتیگراد)حداقل دما: °۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۱ (سانتیگراد)حداقل دما: °۸ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما