گرگان

در گلستان، ایران
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
دسته بندی مکان های شهر گرگان، در استان گلستان، ایران

اطلاعات شهر گرگان

آب و هوای شهر گرگان

سرعت باد: ۹.۶۶ کیلومتر در ساعت، از سمت: غرب

رطوبت: ۸۷ درصد، فشار: ۳۲۹۱۵.۷۱ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۷۵ کیلومتر

ساعت: ۰۷:۰۶

ساعت: ۱۶:۵۰

دما: °۷ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °۶ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۶ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۴ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۸ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما