کرمان

در کرمان، ایران
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
دسته بندی مکان های شهر کرمان، در استان کرمان، ایران

اطلاعات شهر کرمان

آب و هوای شهر کرمان

سرعت باد: ۲۸.۹۷ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب غرب

رطوبت: ۴۲ درصد، فشار: ۲۷۸۶۹.۹۹ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۳۹

ساعت: ۱۶:۵۵

دما: °۱۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۴ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °۴ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما