کرمانشاه

در کرمانشاه، ایران
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
دسته بندی مکان های شهر کرمانشاه، در استان کرمانشاه، ایران

اطلاعات شهر کرمانشاه

آب و هوای شهر کرمانشاه

سرعت باد: ۴.۸۳ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب غرب

رطوبت: ۹۲ درصد، فشار: ۲۹۰۵۵.۲۳ میلی بار، قدرت دید: ۲۳.۱۷ کیلومتر

ساعت: ۰۷:۲۹

ساعت: ۱۷:۲۶

دما: °-۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۲ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما