کرج

در البرز، ایران
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
دسته بندی مکان های شهر کرج، در استان البرز، ایران

اطلاعات شهر کرج

آب و هوای شهر کرج

سرعت باد: ۲۰.۹۲ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال غرب

رطوبت: ۸۷ درصد، فشار: ۲۸۸۱۸.۱۸ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۷:۱۷

ساعت: ۱۷:۰۶

دما: °۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۴ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۴ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۲ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما