نمونه سایت های ایجاد شده

در سایت چی کجا
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

نمونه سایت برای تعرفه نوع مبتدی

chikoja.ir/نام-دلخواه-شما
نمونه سایت مبتدی با پوسته lightblue
chikoja.ir/نام-دلخواه-شما
نمونه سایت مبتدی با پوسته darkblue

نمونه سایت برای تعرفه نوع پایه

chikoja.ir/نام-دلخواه-شما
نمونه سایت پایه با پوسته lightgreen
chikoja.ir/نام-دلخواه-شما
نمونه سایت پایه با پوسته darkgreen

نمونه سایت برای تعرفه نوع پیشرفته

نام-دلخواه-شما.chikoja.ir
نمونه سایت پیشرفته با پوسته lightred
نام-دلخواه-شما.chikoja.ir
نمونه سایت پیشرفته با پوسته darkred

نمونه سایت برای تعرفه نوع برتر

نام-دلخواه-شما.com
نمونه سایت برتر با پوسته lightyellow
نام-دلخواه-شما.com
نمونه سایت برتر با پوسته darkyellow

عضویت رایگان در خبرنامه ما