پمپ گاز ها

در چی کجا
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
موقعیت جغرافیایی

پمپ گاز ها در چی کجا

پمپ گاز حجاب مشهد، بزرگراه میثاق، شهرک پست، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ گاز حجاب مشهد

آدرس: بزرگراه میثاق، شهرک پست، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ گاز بلوار حافظ وکیل اباد مشهد، بلوار حافظ، شهرک صدف، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ گاز بلوار حافظ وکیل اباد مشهد

آدرس: بلوار حافظ، شهرک صدف، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ گاز انتهای هفت تیر مشهد، میدان هشت شهریور، کوی اب و برق، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ گاز انتهای هفت تیر مشهد

آدرس: میدان هشت شهریور، کوی اب و برق، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ گاز شریعتی مشهد، بولوار شریعتی، شهرک غرب، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ گاز شریعتی مشهد

آدرس: بولوار شریعتی، شهرک غرب، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ گاز سرافرازان مشهد، بولوار سرافرازان، شهرک ازادگان، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ گاز سرافرازان مشهد

آدرس: بولوار سرافرازان، شهرک ازادگان، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ گاز بلوار حر مشهد، بلوار حر، شهرک مهر اباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ گاز بلوار حر مشهد

آدرس: بلوار حر، شهرک مهر اباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ گاز شهید ناصری مشهد، بولوار شهید ناصری، شهرک سیمان، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ گاز شهید ناصری مشهد

آدرس: بولوار شهید ناصری، شهرک سیمان، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ گاز محمدیه مشهد، بولوار محمدیه، الهیه، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ گاز محمدیه مشهد

آدرس: بولوار محمدیه، الهیه، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ گاز طرقبه مشهد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ گاز طرقبه مشهد

آدرس: مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ گاز امیر کبیر شیراز، بلوار امیرکبیر، شیراز، فارس، ایران

پمپ گاز امیر کبیر شیراز

آدرس: بلوار امیرکبیر، شیراز، فارس، ایران
جایگاه سوخت پمپ گاز بلوار دشتی یزد، بلوار شهید دشتی، یزد، یزد، ایران

جایگاه سوخت پمپ گاز بلوار دشتی یزد

آدرس: بلوار شهید دشتی، یزد، یزد، ایران
جایگاه سوخت و پمپ گاز خیابان ولی عصر یزد، مدرس، یزد، یزد، ایران

جایگاه سوخت و پمپ گاز خیابان ولی عصر یزد

آدرس: مدرس، یزد، یزد، ایران
جایگاه سوخت و پمپ گاز CNG خیابان موقت یزد، بزرگراه کنار گذر یــزد، یزد، یزد، ایران

جایگاه سوخت و پمپ گاز CNG خیابان موقت یزد

آدرس: بزرگراه کنار گذر یــزد، یزد، یزد، ایران
جایگاه سوخت و پمپ گاز CNG خیابان شهید دهقان یزد، شهید دهقان، جهانفر، یزد، یزد، ایران

جایگاه سوخت و پمپ گاز CNG خیابان شهید دهقان یزد

آدرس: شهید دهقان، جهانفر، یزد، یزد، ایران
جایگاه سوخت و پمپ گاز CNG جادده قدیم شاهی یزد اصفهان (نصرت آباد) یزد، بزرگراه فقیه خراسانی، یزد، یزد، ایران

جایگاه سوخت و پمپ گاز CNG جادده قدیم شاهی یزد اصفهان (نصرت آباد) یزد

آدرس: بزرگراه فقیه خراسانی، یزد، یزد، ایران
جایگاه سوخت و پمپ گاز بلوار صدوقی کرمان، بلوار شهید صدوقی، کرمان، کرمان، ایران

جایگاه سوخت و پمپ گاز بلوار صدوقی کرمان

آدرس: بلوار شهید صدوقی، کرمان، کرمان، ایران
جایگاه سوخت و پمپ گاز جاده سیدی کرمان، کمربندی یادگار امام، کرمان، کرمان، ایران

جایگاه سوخت و پمپ گاز جاده سیدی کرمان

آدرس: کمربندی یادگار امام، کرمان، کرمان، ایران
جایگاه سوخت و پمپ گاز بلوار جمهوری کرمان، بلوار جمهوري اسلامی، کرمان، کرمان، ایران

جایگاه سوخت و پمپ گاز بلوار جمهوری کرمان

آدرس: بلوار جمهوري اسلامی، کرمان، کرمان، ایران
جایگاه سوخت و پمپ گاز بلوار آزادگان کرمان، جهاد 92، کرمان، کرمان، ایران

جایگاه سوخت و پمپ گاز بلوار آزادگان کرمان

آدرس: جهاد 92، کرمان، کرمان، ایران
جایگاه سوخت و پمپ گاز بلوار 22 بهمن کرمان، بلوار ۲۲ بهمن، کرمان، کرمان، ایران

جایگاه سوخت و پمپ گاز بلوار 22 بهمن کرمان

آدرس: بلوار ۲۲ بهمن، کرمان، کرمان، ایران
جایگاه سوخت و پمپ گاز الغدیر کرمان، بلوار رضوان، کرمان، کرمان، ایران

جایگاه سوخت و پمپ گاز الغدیر کرمان

آدرس: بلوار رضوان، کرمان، کرمان، ایران
جایگاه سوخت و پمپ گاز CNG ترمینال (1) تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

جایگاه سوخت و پمپ گاز CNG ترمینال (1) تبریز

آدرس: تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
جایگاه سوخت و پمپ گاز CNG ترمینال (2) تبریز، آجي چای کورپوسو - پل آجي چای، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

جایگاه سوخت و پمپ گاز CNG ترمینال (2) تبریز

آدرس: آجي چای کورپوسو - پل آجي چای، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
جایگاه سوخت و پمپ گاز CNG بلوار آذربایجان (1) تبریز، بلوار ازربایجان، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

جایگاه سوخت و پمپ گاز CNG بلوار آذربایجان (1) تبریز

آدرس: بلوار ازربایجان، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
جایگاه سوخت و پمپ گاز CNG بلوار آذربایجان (2) تبریز، بلوار ازربایجان، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

جایگاه سوخت و پمپ گاز CNG بلوار آذربایجان (2) تبریز

آدرس: بلوار ازربایجان، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
جایگاه سوخت و پمپ گاز CNG بلوار جمهوری اسلامی قم، بلوار جمهوری اسلامی، قم، قم، ایران

جایگاه سوخت و پمپ گاز CNG بلوار جمهوری اسلامی قم

آدرس: بلوار جمهوری اسلامی، قم، قم، ایران
جایگاه سوخت و پمپ گاز بلوار امیرکبیر شیراز، بلوار امیرکبیر، شیراز، فارس، ایران

جایگاه سوخت و پمپ گاز بلوار امیرکبیر شیراز

آدرس: بلوار امیرکبیر، شیراز، فارس، ایران
جایگاه سوخت و پمپ گاز بلوار ولایت زنجان، شقایق شمالی، شهرک قدس، زنجان، زنجان، ایران

جایگاه سوخت و پمپ گاز بلوار ولایت زنجان

آدرس: شقایق شمالی، شهرک قدس، زنجان، زنجان، ایران
جایگاه سوخت و پمپ گاز بلوار 17 شهریور سمنان، میدان مادر، شهرک تعاون، سمنان، سمنان، ایران

جایگاه سوخت و پمپ گاز بلوار 17 شهریور سمنان

آدرس: میدان مادر، شهرک تعاون، سمنان، سمنان، ایران
جایگاه سوخت و پمپ گاز شهرک گلستان سمنان، بزرگراه امام رضا، دهخدا، سمنان، سمنان، ایران

جایگاه سوخت و پمپ گاز شهرک گلستان سمنان

آدرس: بزرگراه امام رضا، دهخدا، سمنان، سمنان، ایران
جایگاه سوخت و پمپ گاز بلوار خرمشهر سمنان، Hakim Elahi Blvd، شهرک غرب، سمنان، سمنان، ایران

جایگاه سوخت و پمپ گاز بلوار خرمشهر سمنان

آدرس: Hakim Elahi Blvd، شهرک غرب، سمنان، سمنان، ایران
جایگاه سوخت و پمپ گاز بلوار شهدا بندر عباس، بلوار شهدا، شهرک راه آهن، بندر عباس، هنگام (هرمزگان)، ایران

جایگاه سوخت و پمپ گاز بلوار شهدا بندر عباس

آدرس: بلوار شهدا، شهرک راه آهن، بندر عباس، هنگام (هرمزگان)، ایران
جایگاه سوخت و پمپ گاز میدان تلویزیون مشهد، بولوار شهید محمد منتظری، کوه سنگی، مشهد، خراسان رضوی، ایران

جایگاه سوخت و پمپ گاز میدان تلویزیون مشهد

آدرس: بولوار شهید محمد منتظری، کوه سنگی، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ گاز CNG میرآباد شرقی شهرکرد، بلوار امام خمینی، شهرکرد، چهارمحال و بختیاری، ایران

پمپ گاز CNG میرآباد شرقی شهرکرد

آدرس: بلوار امام خمینی، شهرکرد، چهارمحال و بختیاری، ایران
پمپ گاز CNG ترمینال تبریز، اتوبان کسایی، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

پمپ گاز CNG ترمینال تبریز

آدرس: اتوبان کسایی، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
پمپ گاز بهارستان تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

پمپ گاز بهارستان تبریز

آدرس: تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
پمپ گاز خیابان رسالت تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

پمپ گاز خیابان رسالت تبریز

آدرس: تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
پمپ گاز بلوار گلکار تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

پمپ گاز بلوار گلکار تبریز

آدرس: تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
پمپ گاز بلوار ولایت بجنورد، خ امام خمینی غربی، بجنورد، خراسان شمالی، ایران

پمپ گاز بلوار ولایت بجنورد

آدرس: خ امام خمینی غربی، بجنورد، خراسان شمالی، ایران
پمپ گاز CNG جاده شاهرود گرمه بجنورد، بجنورد، خراسان شمالی، ایران

پمپ گاز CNG جاده شاهرود گرمه بجنورد

آدرس: بجنورد، خراسان شمالی، ایران
پمپ گاز CNG خیابان امام محمد باقر بجنورد، Bolvard Chehelodometri Kamarbandi، بجنورد، خراسان شمالی، ایران

پمپ گاز CNG خیابان امام محمد باقر بجنورد

آدرس: Bolvard Chehelodometri Kamarbandi، بجنورد، خراسان شمالی، ایران
پمپ گاز بلوار امام کرمانشاه، کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

پمپ گاز بلوار امام کرمانشاه

آدرس: کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
پمپ گاز CNG بلوار کارگر کرمانشاه، بلوار کارگر، کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

پمپ گاز CNG بلوار کارگر کرمانشاه

آدرس: بلوار کارگر، کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
پمپ گاز میدان امام کرمانشاه، بزرگراه کشوری، کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

پمپ گاز میدان امام کرمانشاه

آدرس: بزرگراه کشوری، کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
پمپ گاز CNG بزرگراه امام خمینی کرمانشاه، کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

پمپ گاز CNG بزرگراه امام خمینی کرمانشاه

آدرس: کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
پمپ گاز اکبرآباد کرج، خیابن شهید صدوقی، قلمستان، کرج، البرز، ایران

پمپ گاز اکبرآباد کرج

آدرس: خیابن شهید صدوقی، قلمستان، کرج، البرز، ایران
پمپ گاز CNG غدیر اهواز، بلوار پاسداران، زوویه، اهواز، خوزستان، ایران

پمپ گاز CNG غدیر اهواز

آدرس: بلوار پاسداران، زوویه، اهواز، خوزستان، ایران
پمپ گاز CNG بزرگراه مدرس اهواز، بلوار مدرس، کوی رمضان، اهواز، خوزستان، ایران

پمپ گاز CNG بزرگراه مدرس اهواز

آدرس: بلوار مدرس، کوی رمضان، اهواز، خوزستان، ایران
پمپ گاز CNG اتوبوسرانی بیرجند، بلوار مسافر، بیرجند، خراسان جنوبی، ایران

پمپ گاز CNG اتوبوسرانی بیرجند

آدرس: بلوار مسافر، بیرجند، خراسان جنوبی، ایران
پمپ گاز CNG مدرس بیرجند، بلوار مدرس، بیرجند، خراسان جنوبی، ایران

پمپ گاز CNG مدرس بیرجند

آدرس: بلوار مدرس، بیرجند، خراسان جنوبی، ایران
پمپ گاز CNG گلدشت غربی خرم آباد، خیابان نوروز، خرم آباد، لرستان، ایران

پمپ گاز CNG گلدشت غربی خرم آباد

آدرس: خیابان نوروز، خرم آباد، لرستان، ایران
پمپ گاز CNG پارس بهرامی همدان، جعفر طیار، شهرک فرهنگیان، همدان، همدان، ایران

پمپ گاز CNG پارس بهرامی همدان

آدرس: جعفر طیار، شهرک فرهنگیان، همدان، همدان، ایران
پمپ گاز بلوار آفرینش شیراز، بلوار آفرینش، شهرک گلستان، شیراز، فارس، ایران

پمپ گاز بلوار آفرینش شیراز

آدرس: بلوار آفرینش، شهرک گلستان، شیراز، فارس، ایران
پمپ گاز بزرگراه شمالی اراک، اراک، مرکزی، ایران

پمپ گاز بزرگراه شمالی اراک

آدرس: اراک، مرکزی، ایران
پمپ گاز گناباد، گناباد، خراسان رضوی، ایران

پمپ گاز گناباد

آدرس: گناباد، خراسان رضوی، ایران
پمپ گاز بزرگراه مشهد نیشابور، جاده نیشابور - مشهد، نیشابور، خراسان رضوی، ایران

پمپ گاز بزرگراه مشهد نیشابور

آدرس: جاده نیشابور - مشهد، نیشابور، خراسان رضوی، ایران
پمپ گاز CNG بلوار آزادگان نیشابور، جاده نیشابور - مشهد، نیشابور، خراسان رضوی، ایران

پمپ گاز CNG بلوار آزادگان نیشابور

آدرس: جاده نیشابور - مشهد، نیشابور، خراسان رضوی، ایران
پمپ گاز بلوار سید مرتضی کاشمر، میدان معلم، کاشمر، خراسان رضوی، ایران

پمپ گاز بلوار سید مرتضی کاشمر

آدرس: میدان معلم، کاشمر، خراسان رضوی، ایران
پمپ گاز شهرداری کاشمر، 36، کاشمر، خراسان رضوی، ایران

پمپ گاز شهرداری کاشمر

آدرس: 36، کاشمر، خراسان رضوی، ایران
جایگاه پمپ گاز CNG شهرداری شماره 2 کاشمر، 36، کاشمر، خراسان رضوی، ایران

جایگاه پمپ گاز CNG شهرداری شماره 2 کاشمر

آدرس: 36، کاشمر، خراسان رضوی، ایران
پمپ گاز ترمینال تربت حیدریه، بلوار امام رضا، تربت حیدریه، خراسان رضوی، ایران

پمپ گاز ترمینال تربت حیدریه

آدرس: بلوار امام رضا، تربت حیدریه، خراسان رضوی، ایران
پمپ گاز محله رباط علیا تربت حیدریه، فرعی 86، تربت حیدریه، خراسان رضوی، ایران

پمپ گاز محله رباط علیا تربت حیدریه

آدرس: فرعی 86، تربت حیدریه، خراسان رضوی، ایران
پمپ گاز جاده قوچان چناران قوچان، 22، قوچان، خراسان رضوی، ایران

پمپ گاز جاده قوچان چناران قوچان

آدرس: 22، قوچان، خراسان رضوی، ایران

اخبار جایگاه های سوخت

موجودی بنزین ۷۰۰ تومانی در کارت‌ها ۱۰۰ میلیون لیتر شد

موجودی بنزین ۷۰۰ تومانی در کارت‌ها ۱۰۰ میلیون لیتر شد

۰۹:۴۶ ۹۴/۰۸/۲۴جایگاه سوخت

مدیر عامل شرکت ملی پخش درباره بنزین ۷۰۰ تومانی باقیمانده در کارتهای سوخت گفت: بنابر آخرین آمارها، ۴۰۰ میلیون لیتر دیگر از بنزین ۷۰۰ تومانی در کارتهای سوخت باقی مانده که بیش از ۳۰۰ میلیون لیتر آن مربوط به خودروهای نظامی و انتظامی است.

مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی نفت: سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری خارجی‌ها برای تولید LNG در خلیج فارس

مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی نفت: سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری خارجی‌ها برای تولید LNG در خلیج فارس

۰۶:۳۲ ۹۴/۰۸/۲۴جایگاه سوخت

مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی نفت با بیان اینکه نزدیک به ۸۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد دلار از طرف خارجی‌ها برای تولید FLNG سرمایه گذاری خواهد شد، گفت: طرف‌های خارجی در حال مطالعه هستند که ببینند با این شرایط انجام چنین پروژه ای صرفه اقتصادی دارد یا نه.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت: کارت «سهمیا» دیگر موضوعیت ندارد

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت: کارت «سهمیا» دیگر موضوعیت ندارد

۱۷:۳۹ ۹۴/۰۸/۲۳جایگاه سوخت

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، گفت: با ارزان شدن بنزین فوب خلیج فارس کارت انرژی موسوم به «سهمیا» دیگر موضوعیت ندارد.

واردات روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین در کشور

واردات روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین در کشور

۱۷:۱۵ ۹۴/۰۸/۲۳جایگاه سوخت

رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت کشور در حالی از واردات روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین خبر داد که چندی پیش مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران خبر مربوط به صدور مجوز واردات ۱۰میلیون لیتر بنزین را اعلام کرده بود.

تغییر سهمیه گازوئیل از اول آذر

تغییر سهمیه گازوئیل از اول آذر

۱۴:۵۰ ۹۴/۰۸/۲۳جایگاه سوخت

معاون برنامه ریزی سازمان راهداری با بیان اینکه سهمیه سوخت پایه ناوگان عمومی از ساعت صفر روز یکم آذرماه تغییر می‌کند، گفت: از این پس در سیستم اختصاص سوخت بر اساس پیمایش، سهمیه‌های عملکردی نیز در چهار پیمانه، هر ماه واریز می‌شود.

معاون زنگنه: عرضه کارتی بنزین متوقف نمی‌شود

معاون زنگنه: عرضه کارتی بنزین متوقف نمی‌شود

۱۰:۱۶ ۹۴/۰۸/۲۳جایگاه سوخت

معاون وزیر نفت با اشاره به بررسی سناریوهای مختلف حفظ کارت بنزین، گفت: تاکنون جزئیات هیچ یک از سناریوهای جریمه و تشویق مردم برای خرید بنزین با کارت شخصی و یا کارت سوخت جایگاهداران نهایی نشده است.

سناریو دولت برای افزایش قیمت بنزین

سناریو دولت برای افزایش قیمت بنزین

۰۹:۵۴ ۹۴/۰۸/۲۳جایگاه سوخت

مدیر سامانه هوشمند سوخت با اعلام آخرین موضع وزیر نفت در مورد سرنوشت این سامانه گفت: در صورت افزایش قیمت نفت خام دولت مجبور است یا قیمت بنزین را گران کند یا سهمیه بندی بنزین را تشدید کند.

نامه جایگاه داران CNG برای پرداخت وام ۳۰ میلیونی خرید به خودروهای گازسوز

نامه جایگاه داران CNG برای پرداخت وام ۳۰ میلیونی خرید به خودروهای گازسوز

۱۲:۳۹ ۹۴/۰۸/۲۲جایگاه سوخت

رئیس انجمن صنفی جایگاه داران سی ان جی از ارائه پیشنهاد وام ۳۰ میلیون تومانی به دولت بابت فروش خودروهای گازسوز خبر داد.

معاون زنگنه: مهلت استفاده از سهمیه بنزین ۷۰۰ تومانی تا پایان آبان ماه است

معاون زنگنه: مهلت استفاده از سهمیه بنزین ۷۰۰ تومانی تا پایان آبان ماه است

۱۰:۴۷ ۹۴/۰۸/۲۲جایگاه سوخت

معاون وزیر نفت با اشاره به بررسی سناریوهای مختلف حفظ کارت بنزین، گفت: تاکنون جزئیات هیچ یک از سناریوهای جریمه و تشویق مردم برای خرید بنزین با کارت شخصی و یا کارت سوخت جایگاهداران نهایی نشده است اما استفاده از سهمیه بنزین ۷۰۰ تومانی در کارت‌ها تا ۳۰ آبان ماه سال جاری به پایان می‌رسد.

امسال واردات بنزین ۲ برابر شد

امسال واردات بنزین ۲ برابر شد

۰۹:۴۴ ۹۴/۰۸/۲۲جایگاه سوخت

متوسط روزانه واردات بنزین از ابتدای امسال تاکنون ۹ میلیون لیتر است اما معاون شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی این رقم را شش میلیون لیتر اعلام می‌کند.

عضویت رایگان در خبرنامه ما