پمپ بنزین ها

در چی کجا
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
موقعیت جغرافیایی

پمپ بنزین ها در چی کجا

پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 124 نویداوران مشهد، بولوار توس، امامیه، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 124 نویداوران مشهد

آدرس: بولوار توس، امامیه، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 116 مشهد، بلوار شهید فلاحی، شهرک پست، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 116 مشهد

آدرس: بلوار شهید فلاحی، شهرک پست، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 125 مشهد، بزرگراه ازادی، امامیه، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 125 مشهد

آدرس: بزرگراه ازادی، امامیه، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 118 مشهد، بولوار توس، شهر جدید ابکوه، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 118 مشهد

آدرس: بولوار توس، شهر جدید ابکوه، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 140 مشهد، بزرگراه شهید چراغچی، شقایق، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 140 مشهد

آدرس: بزرگراه شهید چراغچی، شقایق، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 136 مشهد، ادیب 1، کوی هنر، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 136 مشهد

آدرس: ادیب 1، کوی هنر، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 133 ازادی مشهد، آزادی 24، زیبا شهر، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 133 ازادی مشهد

آدرس: آزادی 24، زیبا شهر، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 138 مشهد، بولوار توس، کوی امیر، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 138 مشهد

آدرس: بولوار توس، کوی امیر، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 117 پیروزی مشهد، بلوار پیروزی، شهرک نجفی، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 117 پیروزی مشهد

آدرس: بلوار پیروزی، شهرک نجفی، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین بلوار معلم مشهد، بولوار معلم، شهرک فرهنگیان، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین بلوار معلم مشهد

آدرس: بولوار معلم، شهرک فرهنگیان، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین دانشجو مشهد، دانشجو 1، کوی سامانیه، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین دانشجو مشهد

آدرس: دانشجو 1، کوی سامانیه، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین بلوار قره نی مشهد، بولوار سپهبد قرنی، میل کاریز، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین بلوار قره نی مشهد

آدرس: بولوار سپهبد قرنی، میل کاریز، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 152 بزرگراه کلانتری مشهد، بزرگراه شهید کلانتری، کوه سنگی، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 152 بزرگراه کلانتری مشهد

آدرس: بزرگراه شهید کلانتری، کوه سنگی، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین و گاز جایگاه اختصاصی 113 بلوار تلویزیون - جمهوری مشهد، بولوار شهید محمد منتظری، کوه سنگی، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین و گاز جایگاه اختصاصی 113 بلوار تلویزیون - جمهوری مشهد

آدرس: بولوار شهید محمد منتظری، کوه سنگی، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 107 هفده شهریور مشهد، بولوار کوشش، گل ختمی، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 107 هفده شهریور مشهد

آدرس: بولوار کوشش، گل ختمی، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین خیابان امام رضا مشهد، خیابان امام رضا، نوغان، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین خیابان امام رضا مشهد

آدرس: خیابان امام رضا، نوغان، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین بهار مشهد، بولوار بهار، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین بهار مشهد

آدرس: بولوار بهار، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین نامجو مشهد، نامجو ۱۸، کوه سنگی، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین نامجو مشهد

آدرس: نامجو ۱۸، کوه سنگی، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 111 خسروی مشهد، شهید اندرزگو، نوغان، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 111 خسروی مشهد

آدرس: شهید اندرزگو، نوغان، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 148 مینایی عبدالمطلب مشهد، بولوار عبدالمطلب، میل کاریز، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 148 مینایی عبدالمطلب مشهد

آدرس: بولوار عبدالمطلب، میل کاریز، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 123 مشهد، بزرگراه شهید بابانظر، گلشهر، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 123 مشهد

آدرس: بزرگراه شهید بابانظر، گلشهر، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 128 مشهد، خیابان طلوع، صحرایی، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 128 مشهد

آدرس: خیابان طلوع، صحرایی، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 108 مشهد، بولوار مجلسی شرقی، شادکان، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 108 مشهد

آدرس: بولوار مجلسی شرقی، شادکان، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 105 مشهد، golriz، گل ختمی، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 105 مشهد

آدرس: golriz، گل ختمی، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 131 مشهد، بلوار حر، شهرک مهر اباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 131 مشهد

آدرس: بلوار حر، شهرک مهر اباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 135 مشهد، بزرگراه شهید میرزايی، صحرایی، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 135 مشهد

آدرس: بزرگراه شهید میرزايی، صحرایی، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین جایگاه تعاونی 106 خواجه ربیع مشهد، عبادی ۹۲، کوی اتش نشانی، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین جایگاه تعاونی 106 خواجه ربیع مشهد

آدرس: عبادی ۹۲، کوی اتش نشانی، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین جایگاه تعاونی 121 ازادی مشهد، بزرگراه بسیج، شهرک شهید بهشتی، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین جایگاه تعاونی 121 ازادی مشهد

آدرس: بزرگراه بسیج، شهرک شهید بهشتی، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین سعد اباد شرکت نفت مشهد، تربیت، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین سعد اباد شرکت نفت مشهد

آدرس: تربیت، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 151 میثاق مشهد، بزرگراه میثاق، شهرک پست، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 151 میثاق مشهد

آدرس: بزرگراه میثاق، شهرک پست، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین جاهد شهر جاده شاندیز مشهد، جاهدشهر، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین جاهد شهر جاده شاندیز مشهد

آدرس: جاهدشهر، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین شاندیز مشهد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین شاندیز مشهد

آدرس: مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین و گاز هفت تیر مشهد، کوی سامانیه، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین و گاز هفت تیر مشهد

آدرس: کوی سامانیه، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین پیروزی مشهد، بولوار پیروزی، شهرک نور، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین پیروزی مشهد

آدرس: بولوار پیروزی، شهرک نور، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین فلاحی مشهد، بلوار شهید فلاحی، شهرک پست، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین فلاحی مشهد

آدرس: بلوار شهید فلاحی، شهرک پست، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین طرق مشهد، 2، شهرک بهارستان، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین طرق مشهد

آدرس: 2، شهرک بهارستان، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین حسنیان مشهد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین حسنیان مشهد

آدرس: مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین ترمینال مشهد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین ترمینال مشهد

آدرس: مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین نادر مشهد، بزرگراه بسیج، شهرک شهید بهشتی، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین نادر مشهد

آدرس: بزرگراه بسیج، شهرک شهید بهشتی، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 122 مشهد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 122 مشهد

آدرس: مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین جایگاه ترمینال مشهد، بزرگراه شهید کلانتری، کوی مهدی، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین جایگاه ترمینال مشهد

آدرس: بزرگراه شهید کلانتری، کوی مهدی، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین عامل مشهد، حر عاملی، میل کاریز، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین عامل مشهد

آدرس: حر عاملی، میل کاریز، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 161 الهیه مشهد، بزرگراه میثاق، شهرک پست، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین جایگاه اختصاصی 161 الهیه مشهد

آدرس: بزرگراه میثاق، شهرک پست، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین حصار مشهد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین حصار مشهد

آدرس: مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین علی ابادی مشهد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین علی ابادی مشهد

آدرس: مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین ایتام اصفهان، اصفهان، اصفهان، ایران

پمپ بنزین ایتام اصفهان

آدرس: اصفهان، اصفهان، ایران
پمپ بنزین کاشانی تهران، کاشانی، اریاشهر، تهران، تهران، ایران

پمپ بنزین کاشانی تهران

آدرس: کاشانی، اریاشهر، تهران، تهران، ایران
پمپ بنزین ابیوردی شیراز، بلوار چمران، شیراز، فارس، ایران

پمپ بنزین ابیوردی شیراز

آدرس: بلوار چمران، شیراز، فارس، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین کاشانی یزد، کاشانی، جهانفر، یزد، یزد، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین کاشانی یزد

آدرس: کاشانی، جهانفر، یزد، یزد، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین بلوار دشتی یزد، بلوار شهید دشتی، یزد، یزد، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین بلوار دشتی یزد

آدرس: بلوار شهید دشتی، یزد، یزد، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین کوثر یزد، دهه فجر، یزد، یزد، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین کوثر یزد

آدرس: دهه فجر، یزد، یزد، ایران
پمپ بنزین و جایگاه اختصاصی صلاح نسب یزد، مدرس، یزد، یزد، ایران

پمپ بنزین و جایگاه اختصاصی صلاح نسب یزد

آدرس: مدرس، یزد، یزد، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین جاده تفت یزد، جانباز، جهانفر، یزد، یزد، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین جاده تفت یزد

آدرس: جانباز، جهانفر، یزد، یزد، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین خیابان شهید قندی یزد، بلوار پاسداران، یزد، یزد، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین خیابان شهید قندی یزد

آدرس: بلوار پاسداران، یزد، یزد، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین دانشجو یزد، دانشجو، جهانفر، یزد، یزد، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین دانشجو یزد

آدرس: دانشجو، جهانفر، یزد، یزد، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین خورشید کرمان، کامیاب، کرمان، کرمان، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین خورشید کرمان

آدرس: کامیاب، کرمان، کرمان، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین صدف کرمان، بلوار شهید صدوقی، کرمان، کرمان، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین صدف کرمان

آدرس: بلوار شهید صدوقی، کرمان، کرمان، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین بلوار صدوقی کرمان، بلوار شهید صدوقی، کرمان، کرمان، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین بلوار صدوقی کرمان

آدرس: بلوار شهید صدوقی، کرمان، کرمان، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین خیابان شهاب کرمان، شهاب، کرمان، کرمان، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین خیابان شهاب کرمان

آدرس: شهاب، کرمان، کرمان، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین ۲۴ آذر کرمان، بهمنیار، کرمان، کرمان، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین ۲۴ آذر کرمان

آدرس: بهمنیار، کرمان، کرمان، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین بلوار امام صادق کرمان، 84-91، کرمان، کرمان، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین بلوار امام صادق کرمان

آدرس: 84-91، کرمان، کرمان، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین بزرگراه کرمان بم کرمان، 84-91، کرمان، کرمان، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین بزرگراه کرمان بم کرمان

آدرس: 84-91، کرمان، کرمان، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین بلوار جمهوری کرمان، بلوار جمهوري اسلامی، کرمان، کرمان، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین بلوار جمهوری کرمان

آدرس: بلوار جمهوري اسلامی، کرمان، کرمان، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین بلوار پردیس کرمان، بلوار پارادیس، کرمان، کرمان، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین بلوار پردیس کرمان

آدرس: بلوار پارادیس، کرمان، کرمان، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین بزرگراه یادگار امام کرمان، کمربندی یادگار امام، کرمان، کرمان، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین بزرگراه یادگار امام کرمان

آدرس: کمربندی یادگار امام، کرمان، کرمان، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین و گاز بزرگراه امام خمینی کرمان، بزرگراه امام خمینی، کرمان، کرمان، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین و گاز بزرگراه امام خمینی کرمان

آدرس: بزرگراه امام خمینی، کرمان، کرمان، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین و گاز سرباز کرمان، سرباز 36، کرمان، کرمان، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین و گاز سرباز کرمان

آدرس: سرباز 36، کرمان، کرمان، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین وگاز CNG بلوار غدیر کرمان، Havaniroz، کرمان، کرمان، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین وگاز CNG بلوار غدیر کرمان

آدرس: Havaniroz، کرمان، کرمان، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین نبی اکرم تبریز، جاده فرودگاه - بلوار شهید بابایی، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین نبی اکرم تبریز

آدرس: جاده فرودگاه - بلوار شهید بابایی، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین بلوار ستارخان (2) تبریز، بلوار ستارخان، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین بلوار ستارخان (2) تبریز

آدرس: بلوار ستارخان، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین بلوار ستارخان (1) تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین بلوار ستارخان (1) تبریز

آدرس: تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین خیابان عباسی تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین خیابان عباسی تبریز

آدرس: تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین بلوار 29 بهمن تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین بلوار 29 بهمن تبریز

آدرس: تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین باغمیشه تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین باغمیشه تبریز

آدرس: تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین فاتحی قم، بلوار امام صادق، قم، قم، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین فاتحی قم

آدرس: بلوار امام صادق، قم، قم، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین خیابان خرمشهر قم، بلوار امام رضا (ع)، قم، قم، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین خیابان خرمشهر قم

آدرس: بلوار امام رضا (ع)، قم، قم، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین بعثت زاهدان، بعثت، زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین بعثت زاهدان

آدرس: بعثت، زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین خیابان طباطبایی زاهدان، طباطبایی، زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین خیابان طباطبایی زاهدان

آدرس: طباطبایی، زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین خیابان کاراندیش شیراز، ساحلي شرقي، شیراز، فارس، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین خیابان کاراندیش شیراز

آدرس: ساحلي شرقي، شیراز، فارس، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین بلوار ابونصر شیراز، بلوار نصر، شیراز، فارس، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین بلوار ابونصر شیراز

آدرس: بلوار نصر، شیراز، فارس، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین 17 شهریور رشت، پرستار، رشت، گیلان، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین 17 شهریور رشت

آدرس: پرستار، رشت، گیلان، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین جعفری رشت، بزرگراه شهید بهشتی، رشت، گیلان، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین جعفری رشت

آدرس: بزرگراه شهید بهشتی، رشت، گیلان، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین سجاد اصفهان، Arzhang، اصفهان، اصفهان، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین سجاد اصفهان

آدرس: Arzhang، اصفهان، اصفهان، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین استقلال زنجان، میدان استقلال، شهرک قدس، زنجان، زنجان، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین استقلال زنجان

آدرس: میدان استقلال، شهرک قدس، زنجان، زنجان، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین و پمپ گاز امیرکبیر زنجان، اراضی پایین کوه، زنجان، زنجان، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین و پمپ گاز امیرکبیر زنجان

آدرس: اراضی پایین کوه، زنجان، زنجان، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین خیابان اطلسی زنجان، atlasi، شهرک قدس، زنجان، زنجان، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین خیابان اطلسی زنجان

آدرس: atlasi، شهرک قدس، زنجان، زنجان، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین پلیس راه قزوین زنجان، Qazvin - Zanjan freeway، زنجان، زنجان، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین پلیس راه قزوین زنجان

آدرس: Qazvin - Zanjan freeway، زنجان، زنجان، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین خیابان قدس سمنان، میدان استاندارد، شهرک فرهنگیان، سمنان، سمنان، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین خیابان قدس سمنان

آدرس: میدان استاندارد، شهرک فرهنگیان، سمنان، سمنان، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین بلوار پاسداران بندر عباس، 96، محله سراه جهانبار، بندر عباس، هنگام (هرمزگان)، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین بلوار پاسداران بندر عباس

آدرس: 96، محله سراه جهانبار، بندر عباس، هنگام (هرمزگان)، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین سورو بندر عباس، 96، محله سراه جهانبار، بندر عباس، هنگام (هرمزگان)، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین سورو بندر عباس

آدرس: 96، محله سراه جهانبار، بندر عباس، هنگام (هرمزگان)، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین امیرآباد بندر عباس، جمهوري، کوی ملت، بندر عباس، هنگام (هرمزگان)، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین امیرآباد بندر عباس

آدرس: جمهوري، کوی ملت، بندر عباس، هنگام (هرمزگان)، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین بهاران سنندج، پاسداران، گریزه، سنندج، کردستان، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین بهاران سنندج

آدرس: پاسداران، گریزه، سنندج، کردستان، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین بلوار کاوه اصفهان، بلوار کاوه، اصفهان، اصفهان، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین بلوار کاوه اصفهان

آدرس: بلوار کاوه، اصفهان، اصفهان، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین قدس رضوی (خیابان لاله) اصفهان، لاله، اصفهان، اصفهان، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین قدس رضوی (خیابان لاله) اصفهان

آدرس: لاله، اصفهان، اصفهان، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین مدرس اصفهان، مدرس، اصفهان، اصفهان، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین مدرس اصفهان

آدرس: مدرس، اصفهان، اصفهان، ایران
جایگاه سوخت و پمپ بنزین اختصاصی 102 مشهد، بولوار سپهبد قرنی، میل کاریز، مشهد، خراسان رضوی، ایران

جایگاه سوخت و پمپ بنزین اختصاصی 102 مشهد

آدرس: بولوار سپهبد قرنی، میل کاریز، مشهد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین دروازه فارسان شهرکرد، میدان کوهرنگ، شهرکرد، چهارمحال و بختیاری، ایران

پمپ بنزین دروازه فارسان شهرکرد

آدرس: میدان کوهرنگ، شهرکرد، چهارمحال و بختیاری، ایران
پمپ بنزین 17 شهریور شهرکرد، 17 شهریور، شهرکرد، چهارمحال و بختیاری، ایران

پمپ بنزین 17 شهریور شهرکرد

آدرس: 17 شهریور، شهرکرد، چهارمحال و بختیاری، ایران
پمپ بنزین مدائن زاهدان، بهداشت، زیباشهر، زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران

پمپ بنزین مدائن زاهدان

آدرس: بهداشت، زیباشهر، زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران
پمپ بنزین شرکت نفت زاهدان، قلنبر، زیباشهر، زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران

پمپ بنزین شرکت نفت زاهدان

آدرس: قلنبر، زیباشهر، زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران
پمپ بنزین افتخاری تبریز، اتوبان کسایی، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

پمپ بنزین افتخاری تبریز

آدرس: اتوبان کسایی، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
پمپ بنزین و پمپ گاز مرزداران تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

پمپ بنزین و پمپ گاز مرزداران تبریز

آدرس: تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
پمپ بنزین بلوار ولایت بجنورد، 22، بجنورد، خراسان شمالی، ایران

پمپ بنزین بلوار ولایت بجنورد

آدرس: 22، بجنورد، خراسان شمالی، ایران
پمپ بنزین گلستان بجنورد، خ امام خمینی غربی، بجنورد، خراسان شمالی، ایران

پمپ بنزین گلستان بجنورد

آدرس: خ امام خمینی غربی، بجنورد، خراسان شمالی، ایران
پمپ بنزین جاده شاهرود گرمه بجنورد، بجنورد، خراسان شمالی، ایران

پمپ بنزین جاده شاهرود گرمه بجنورد

آدرس: بجنورد، خراسان شمالی، ایران
پمپ بنزین بلوار شهید بروجردی تهران، تهران، تهران، ایران

پمپ بنزین بلوار شهید بروجردی تهران

آدرس: تهران، تهران، ایران
پمپ بنزین خیابان فدائیان اسلام تهران، تهران، تهران، ایران

پمپ بنزین خیابان فدائیان اسلام تهران

آدرس: تهران، تهران، ایران
پمپ بنزین مهران تهران، تهران، تهران، ایران

پمپ بنزین مهران تهران

آدرس: تهران، تهران، ایران
پمپ بنزین بلوار دشت آزادگان تهران، تهران، تهران، ایران

پمپ بنزین بلوار دشت آزادگان تهران

آدرس: تهران، تهران، ایران
پمپ بنزین وردآورد شمالی تهران، تهران، تهران، ایران

پمپ بنزین وردآورد شمالی تهران

آدرس: تهران، تهران، ایران
پمپ بنزین وردآورد جنوبی تهران، تهران، تهران، ایران

پمپ بنزین وردآورد جنوبی تهران

آدرس: تهران، تهران، ایران
پمپ بنزین خیابان اشرفی اصفهانی کرمانشاه، اشرفی اصفهانی، کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

پمپ بنزین خیابان اشرفی اصفهانی کرمانشاه

آدرس: اشرفی اصفهانی، کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
پمپ بنزین بلوار فاضل تونی کرمانشاه، کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

پمپ بنزین بلوار فاضل تونی کرمانشاه

آدرس: کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
پمپ بنزین بلوار بهشتی کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

پمپ بنزین بلوار بهشتی کرمانشاه

آدرس: بلوار شهید بهشتی، کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
پمپ بنزین بلوار گلریزان کرمانشاه، بلوار گلریزان، کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

پمپ بنزین بلوار گلریزان کرمانشاه

آدرس: بلوار گلریزان، کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
پمپ بنزین بزرگراه کشوری کرمانشاه، بزرگراه کشوری، کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

پمپ بنزین بزرگراه کشوری کرمانشاه

آدرس: بزرگراه کشوری، کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
پمپ بنزین مطهری گرگان، شهید بهشتی، گرگان، گلستان، ایران

پمپ بنزین مطهری گرگان

آدرس: شهید بهشتی، گرگان، گلستان، ایران
پمپ بنزین دادور گرگان، 22، گرگان، گلستان، ایران

پمپ بنزین دادور گرگان

آدرس: 22، گرگان، گلستان، ایران
پمپ بنزین چاله باغ گرگان، چاله باغ، گرگان، گلستان، ایران

پمپ بنزین چاله باغ گرگان

آدرس: چاله باغ، گرگان، گلستان، ایران
پمپ بنزین و جایگاه اختصاصی حدیث اراک، حافظیه، اراک، مرکزی، ایران

پمپ بنزین و جایگاه اختصاصی حدیث اراک

آدرس: حافظیه، اراک، مرکزی، ایران
پمپ بنزین شریعتی اراک، شریعتی، حافظیه، اراک، مرکزی، ایران

پمپ بنزین شریعتی اراک

آدرس: شریعتی، حافظیه، اراک، مرکزی، ایران
پمپ بنزین و پمپ گاز باکری اردبیل، بعثت، شهرک فرهنگیان، اردبیل، اردبیل، ایران

پمپ بنزین و پمپ گاز باکری اردبیل

آدرس: بعثت، شهرک فرهنگیان، اردبیل، اردبیل، ایران
پمپ بنزین اتوبوسرانی کرج، خیابان بهارستان، قلمستان، کرج، البرز، ایران

پمپ بنزین اتوبوسرانی کرج

آدرس: خیابان بهارستان، قلمستان، کرج، البرز، ایران
پمپ بنزین و جایگاه اختصاصی زهره کرج، جاده ماهدشت، محمد شهر، کرج، البرز، ایران

پمپ بنزین و جایگاه اختصاصی زهره کرج

آدرس: جاده ماهدشت، محمد شهر، کرج، البرز، ایران
پمپ بنزین بزرگراه جمهوری اهواز، جمهوری اسلامی، کیان پارس، اهواز، خوزستان، ایران

پمپ بنزین بزرگراه جمهوری اهواز

آدرس: جمهوری اسلامی، کیان پارس، اهواز، خوزستان، ایران
پمپ بنزین و پمپ گاز سیاحی اهواز، شهرک دانشگاه، اهواز، خوزستان، ایران

پمپ بنزین و پمپ گاز سیاحی اهواز

آدرس: شهرک دانشگاه، اهواز، خوزستان، ایران
پمپ بنزین امیدیان ایلام، بلوار عدالت، ایلام، ایلام، ایران

پمپ بنزین امیدیان ایلام

آدرس: بلوار عدالت، ایلام، ایلام، ایران
پمپ بنزین حسینی ایلام، میدان دانشجو، ایلام، ایلام، ایران

پمپ بنزین حسینی ایلام

آدرس: میدان دانشجو، ایلام، ایلام، ایران
پمپ بنزین بلوار مدرس ایلام، بلوار مدرس، ایلام، ایلام، ایران

پمپ بنزین بلوار مدرس ایلام

آدرس: بلوار مدرس، ایلام، ایلام، ایران
پمپ بنزین شهدا بیرجند، بلوار شهید فهمیده، بیرجند، خراسان جنوبی، ایران

پمپ بنزین شهدا بیرجند

آدرس: بلوار شهید فهمیده، بیرجند، خراسان جنوبی، ایران
پمپ بنزین معصومیه بیرجند، 68، بیرجند، خراسان جنوبی، ایران

پمپ بنزین معصومیه بیرجند

آدرس: 68، بیرجند، خراسان جنوبی، ایران
پمپ بنزین سپهوند خرم آباد، خیابان نوروز، خرم آباد، لرستان، ایران

پمپ بنزین سپهوند خرم آباد

آدرس: خیابان نوروز، خرم آباد، لرستان، ایران
پمپ بنزین گلسار رشت، گلسار، رشت، گیلان، ایران

پمپ بنزین گلسار رشت

آدرس: گلسار، رشت، گیلان، ایران
پمپ بنزین پاسداران ساری، پاسداران، ساری، مازندران، ایران

پمپ بنزین پاسداران ساری

آدرس: پاسداران، ساری، مازندران، ایران
پمپ بنزین فلسطین همدان، چهارباغ فلسطین، شهرک فرهنگیان، همدان، همدان، ایران

پمپ بنزین فلسطین همدان

آدرس: چهارباغ فلسطین، شهرک فرهنگیان، همدان، همدان، ایران
پمپ بنزین بهادری بجنورد، بجنورد، خراسان شمالی، ایران

پمپ بنزین بهادری بجنورد

آدرس: بجنورد، خراسان شمالی، ایران
پمپ بنزین و پمپ گاز قنادزاده بجنورد، بجنورد، خراسان شمالی، ایران

پمپ بنزین و پمپ گاز قنادزاده بجنورد

آدرس: بجنورد، خراسان شمالی، ایران
پمپ بنزین معلم شیراز، میدان معلم، شیراز، فارس، ایران

پمپ بنزین معلم شیراز

آدرس: میدان معلم، شیراز، فارس، ایران
پمپ بنزین سرداران شیراز، میدان هفت تنان، شیراز، فارس، ایران

پمپ بنزین سرداران شیراز

آدرس: میدان هفت تنان، شیراز، فارس، ایران
پمپ بنزین پارامونت شیراز، انقلاب اسلامی، شیراز، فارس، ایران

پمپ بنزین پارامونت شیراز

آدرس: انقلاب اسلامی، شیراز، فارس، ایران
پمپ بنزین نوشین نیا شیراز، بلوار سیبویه، شیراز، فارس، ایران

پمپ بنزین نوشین نیا شیراز

آدرس: بلوار سیبویه، شیراز، فارس، ایران
پمپ بنزین خیابان مشهد اراک، مشهد، حافظیه، اراک، مرکزی، ایران

پمپ بنزین خیابان مشهد اراک

آدرس: مشهد، حافظیه، اراک، مرکزی، ایران
پمپ بنزین جاجرمی سبزوار، عطا ملک، سبزوار، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین جاجرمی سبزوار

آدرس: عطا ملک، سبزوار، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین گلدیس کیش، ایران، شهرک دیدنیها، کیش، هنگام (هرمزگان)، ایران

پمپ بنزین گلدیس کیش

آدرس: ایران، شهرک دیدنیها، کیش، هنگام (هرمزگان)، ایران
پمپ بنزین شهر گناباد، ناصر خسرو، ۴۰۰ دستگاه، گناباد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین شهر گناباد

آدرس: ناصر خسرو، ۴۰۰ دستگاه، گناباد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین بهار گناباد، شهید شوریده، ۴۰۰ دستگاه، گناباد، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین بهار گناباد

آدرس: شهید شوریده، ۴۰۰ دستگاه، گناباد، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین بزرگراه مشهد نیشابور، جاده نیشابور - مشهد، نیشابور، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین بزرگراه مشهد نیشابور

آدرس: جاده نیشابور - مشهد، نیشابور، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین بلوار جانبازان نیشابور، 44، نیشابور، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین بلوار جانبازان نیشابور

آدرس: 44، نیشابور، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین بلوار سید مرتضی کاشمر، میدان معلم، کاشمر، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین بلوار سید مرتضی کاشمر

آدرس: میدان معلم، کاشمر، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین احمد پناه کاشمر، کاشمر، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین احمد پناه کاشمر

آدرس: کاشمر، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین جاده قوچان چناران، 22، چناران، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین جاده قوچان چناران

آدرس: 22، چناران، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین میدان اول جاده قوچان چناران گلبهار، 22، گلبهار، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین میدان اول جاده قوچان چناران گلبهار

آدرس: 22، گلبهار، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین جاقوری تربت جام، تایباد، تربت جام، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین جاقوری تربت جام

آدرس: تایباد، تربت جام، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین جاده تایباد تربت جام، ميدان دفاع مقدس، تربت جام، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین جاده تایباد تربت جام

آدرس: ميدان دفاع مقدس، تربت جام، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین وزیری بوشهر، بزرگراه طالقانی، شکری، بوشهر، بوشهر، ایران

پمپ بنزین وزیری بوشهر

آدرس: بزرگراه طالقانی، شکری، بوشهر، بوشهر، ایران
پمپ بنزین برادران میان آبادی سبزوار، بلوار مدرس، سبزوار، خراسان رضوی، ایران

پمپ بنزین برادران میان آبادی سبزوار

آدرس: بلوار مدرس، سبزوار، خراسان رضوی، ایران
پمپ بنزین مفیدی ساری، بزرگراه ولیعصر، ساری، مازندران، ایران

پمپ بنزین مفیدی ساری

آدرس: بزرگراه ولیعصر، ساری، مازندران، ایران

اخبار جایگاه های سوخت

موجودی بنزین ۷۰۰ تومانی در کارت‌ها ۱۰۰ میلیون لیتر شد

موجودی بنزین ۷۰۰ تومانی در کارت‌ها ۱۰۰ میلیون لیتر شد

۰۹:۴۶ ۹۴/۰۸/۲۴جایگاه سوخت

مدیر عامل شرکت ملی پخش درباره بنزین ۷۰۰ تومانی باقیمانده در کارتهای سوخت گفت: بنابر آخرین آمارها، ۴۰۰ میلیون لیتر دیگر از بنزین ۷۰۰ تومانی در کارتهای سوخت باقی مانده که بیش از ۳۰۰ میلیون لیتر آن مربوط به خودروهای نظامی و انتظامی است.

مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی نفت: سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری خارجی‌ها برای تولید LNG در خلیج فارس

مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی نفت: سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری خارجی‌ها برای تولید LNG در خلیج فارس

۰۶:۳۲ ۹۴/۰۸/۲۴جایگاه سوخت

مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی نفت با بیان اینکه نزدیک به ۸۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد دلار از طرف خارجی‌ها برای تولید FLNG سرمایه گذاری خواهد شد، گفت: طرف‌های خارجی در حال مطالعه هستند که ببینند با این شرایط انجام چنین پروژه ای صرفه اقتصادی دارد یا نه.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت: کارت «سهمیا» دیگر موضوعیت ندارد

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت: کارت «سهمیا» دیگر موضوعیت ندارد

۱۷:۳۹ ۹۴/۰۸/۲۳جایگاه سوخت

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، گفت: با ارزان شدن بنزین فوب خلیج فارس کارت انرژی موسوم به «سهمیا» دیگر موضوعیت ندارد.

واردات روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین در کشور

واردات روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین در کشور

۱۷:۱۵ ۹۴/۰۸/۲۳جایگاه سوخت

رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت کشور در حالی از واردات روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین خبر داد که چندی پیش مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران خبر مربوط به صدور مجوز واردات ۱۰میلیون لیتر بنزین را اعلام کرده بود.

تغییر سهمیه گازوئیل از اول آذر

تغییر سهمیه گازوئیل از اول آذر

۱۴:۵۰ ۹۴/۰۸/۲۳جایگاه سوخت

معاون برنامه ریزی سازمان راهداری با بیان اینکه سهمیه سوخت پایه ناوگان عمومی از ساعت صفر روز یکم آذرماه تغییر می‌کند، گفت: از این پس در سیستم اختصاص سوخت بر اساس پیمایش، سهمیه‌های عملکردی نیز در چهار پیمانه، هر ماه واریز می‌شود.

معاون زنگنه: عرضه کارتی بنزین متوقف نمی‌شود

معاون زنگنه: عرضه کارتی بنزین متوقف نمی‌شود

۱۰:۱۶ ۹۴/۰۸/۲۳جایگاه سوخت

معاون وزیر نفت با اشاره به بررسی سناریوهای مختلف حفظ کارت بنزین، گفت: تاکنون جزئیات هیچ یک از سناریوهای جریمه و تشویق مردم برای خرید بنزین با کارت شخصی و یا کارت سوخت جایگاهداران نهایی نشده است.

سناریو دولت برای افزایش قیمت بنزین

سناریو دولت برای افزایش قیمت بنزین

۰۹:۵۴ ۹۴/۰۸/۲۳جایگاه سوخت

مدیر سامانه هوشمند سوخت با اعلام آخرین موضع وزیر نفت در مورد سرنوشت این سامانه گفت: در صورت افزایش قیمت نفت خام دولت مجبور است یا قیمت بنزین را گران کند یا سهمیه بندی بنزین را تشدید کند.

نامه جایگاه داران CNG برای پرداخت وام ۳۰ میلیونی خرید به خودروهای گازسوز

نامه جایگاه داران CNG برای پرداخت وام ۳۰ میلیونی خرید به خودروهای گازسوز

۱۲:۳۹ ۹۴/۰۸/۲۲جایگاه سوخت

رئیس انجمن صنفی جایگاه داران سی ان جی از ارائه پیشنهاد وام ۳۰ میلیون تومانی به دولت بابت فروش خودروهای گازسوز خبر داد.

معاون زنگنه: مهلت استفاده از سهمیه بنزین ۷۰۰ تومانی تا پایان آبان ماه است

معاون زنگنه: مهلت استفاده از سهمیه بنزین ۷۰۰ تومانی تا پایان آبان ماه است

۱۰:۴۷ ۹۴/۰۸/۲۲جایگاه سوخت

معاون وزیر نفت با اشاره به بررسی سناریوهای مختلف حفظ کارت بنزین، گفت: تاکنون جزئیات هیچ یک از سناریوهای جریمه و تشویق مردم برای خرید بنزین با کارت شخصی و یا کارت سوخت جایگاهداران نهایی نشده است اما استفاده از سهمیه بنزین ۷۰۰ تومانی در کارت‌ها تا ۳۰ آبان ماه سال جاری به پایان می‌رسد.

امسال واردات بنزین ۲ برابر شد

امسال واردات بنزین ۲ برابر شد

۰۹:۴۴ ۹۴/۰۸/۲۲جایگاه سوخت

متوسط روزانه واردات بنزین از ابتدای امسال تاکنون ۹ میلیون لیتر است اما معاون شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی این رقم را شش میلیون لیتر اعلام می‌کند.

عضویت رایگان در خبرنامه ما