همدان

در همدان، ایران
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
دسته بندی مکان های شهر همدان، در استان همدان، ایران

اطلاعات شهر همدان

آب و هوای شهر همدان

سرعت باد: ۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب

رطوبت: ۸۷ درصد، فشار: ۲۷۲۲۶.۵۸ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۷:۲۴

ساعت: ۱۷:۱۹

دما: °-۴ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۹ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۴ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۴ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۱ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما