مکان های مذهبی استان خراسان رضوی

در ایران
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

مکان های مذهبی استان خراسان رضوی در ایران

مسجد جفایی مشهد، خیابان امام رضا، نوغان، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد جفایی مشهد

آدرس: خیابان امام رضا، نوغان، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد ولیعصر مشهد، امام خمینی ۸۴، کوی مهدی، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد ولیعصر مشهد

آدرس: امام خمینی ۸۴، کوی مهدی، مشهد، خراسان رضوی، ایران
حسینیه چهارده معصوم مشهد، فیاض بخش ۶، کوی پلیس، مشهد، خراسان رضوی، ایران

حسینیه چهارده معصوم مشهد

آدرس: فیاض بخش ۶، کوی پلیس، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد بیمارستان امام رضا علیه السلام مشهد، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد بیمارستان امام رضا علیه السلام مشهد

آدرس: سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران
حسینیه حضرت رضا (ع) مشهد، خزايي، سمزقند، مشهد، خراسان رضوی، ایران

حسینیه حضرت رضا (ع) مشهد

آدرس: خزايي، سمزقند، مشهد، خراسان رضوی، ایران
حسینیه انصار الحسین مشهد، امام خمینی، نوغان، مشهد، خراسان رضوی، ایران

حسینیه انصار الحسین مشهد

آدرس: امام خمینی، نوغان، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد حضرت رضا (ع) مشهد، بولوار بهار، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد حضرت رضا (ع) مشهد

آدرس: بولوار بهار، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد چهارده معصوم (2) مشهد، خیابان شلمچه، کوی پلیس، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد چهارده معصوم (2) مشهد

آدرس: خیابان شلمچه، کوی پلیس، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد جواد الائمه مشهد، خیابان امام رضا، کوی پلیس، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد جواد الائمه مشهد

آدرس: خیابان امام رضا، کوی پلیس، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد و حسینیه ولیعصر مشهد، راهنمایی ۴، قلعه ابکوه، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد و حسینیه ولیعصر مشهد

آدرس: راهنمایی ۴، قلعه ابکوه، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد منتظریه مشهد، هاشمیه ۲۰، کوی هاشمیه، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد منتظریه مشهد

آدرس: هاشمیه ۲۰، کوی هاشمیه، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد مقبره مشهد، ایت الله شیرازی، نوغان، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد مقبره مشهد

آدرس: ایت الله شیرازی، نوغان، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد الرضا مشهد، جلال ال احمد ۷۱، شهرک هاشمی نژاد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد الرضا مشهد

آدرس: جلال ال احمد ۷۱، شهرک هاشمی نژاد، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد النبی مشهد، خیابان کوهسنگی، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد النبی مشهد

آدرس: خیابان کوهسنگی، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد چهارده معصوم مشهد، تورج، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد چهارده معصوم مشهد

آدرس: تورج، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران
حسینیه امام محمد تقی مشهد، امیرکبیر، کوه سنگی، مشهد، خراسان رضوی، ایران

حسینیه امام محمد تقی مشهد

آدرس: امیرکبیر، کوه سنگی، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد صدیقیها مشهد، شهید اندرزگو، نوغان، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد صدیقیها مشهد

آدرس: شهید اندرزگو، نوغان، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مجتمع فرهنگی مذهبی جامعة الحسین مشهد، بولوار مصلی، شهرک شهید بهشتی، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مجتمع فرهنگی مذهبی جامعة الحسین مشهد

آدرس: بولوار مصلی، شهرک شهید بهشتی، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد جامع رضوی مشهد، بولوار ابوریحان، شادکان، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد جامع رضوی مشهد

آدرس: بولوار ابوریحان، شادکان، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مجتمع فرهنگی و حسینیه جواد الائمه مشهد، امام خمینی ۹۵، کوی مهدی، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مجتمع فرهنگی و حسینیه جواد الائمه مشهد

آدرس: امام خمینی ۹۵، کوی مهدی، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد حضرت زهرا مشهد، ایت الله کاشانی، نوغان، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد حضرت زهرا مشهد

آدرس: ایت الله کاشانی، نوغان، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد الحمید مشهد، بولوار کوشش، گل ختمی، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد الحمید مشهد

آدرس: بولوار کوشش، گل ختمی، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد توفیق مشهد، رضا ۹، کوه سنگی، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد توفیق مشهد

آدرس: رضا ۹، کوه سنگی، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد الرسول مشهد، امام خمینی ۹۵، کوی مهدی، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد الرسول مشهد

آدرس: امام خمینی ۹۵، کوی مهدی، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد و حسینیه جواهری مشهد، امام خمینی، نوغان، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد و حسینیه جواهری مشهد

آدرس: امام خمینی، نوغان، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد امام حسین مشهد، بلوار حافظیه، شهرک نور، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد امام حسین مشهد

آدرس: بلوار حافظیه، شهرک نور، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد حضرت ابوالفضل مشهد، بولوار امام خمینی، کوی پلیس، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد حضرت ابوالفضل مشهد

آدرس: بولوار امام خمینی، کوی پلیس، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد گوهرشاد مشهد، امام رضا، نوغان، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد گوهرشاد مشهد

آدرس: امام رضا، نوغان، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد جواد الائمه مشهد (2)، فتح، کوی الاله، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد جواد الائمه مشهد (2)

آدرس: فتح، کوی الاله، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد المهدی مشهد، بلوار رضوی، رضاشهر، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد المهدی مشهد

آدرس: بلوار رضوی، رضاشهر، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد امام علی مشهد، بولوار شهید فرامرز عباسی، زیبا شهر، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد امام علی مشهد

آدرس: بولوار شهید فرامرز عباسی، زیبا شهر، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد و حسینیه امام حسن مجتبی مشهد، مسلم شمالی 10، کوی اتش نشانی، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد و حسینیه امام حسن مجتبی مشهد

آدرس: مسلم شمالی 10، کوی اتش نشانی، مشهد، خراسان رضوی، ایران
کلیسای انجیلی مشهد، جانبازان، نوغان، مشهد، خراسان رضوی، ایران

کلیسای انجیلی مشهد

آدرس: جانبازان، نوغان، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد امام حسین (2) مشهد، ایت الله صدوقی، گل ختمی، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد امام حسین (2) مشهد

آدرس: ایت الله صدوقی، گل ختمی، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد صاحب الزمان مشهد، میدان صاحب الزمان، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد صاحب الزمان مشهد

آدرس: میدان صاحب الزمان، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد و مجتمع فرهنگی خاتم الانبیاء مشهد، نوغان، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد و مجتمع فرهنگی خاتم الانبیاء مشهد

آدرس: نوغان، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد المهدی (2) مشهد، امام خمینی ۸۹، کوی مهدی، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد المهدی (2) مشهد

آدرس: امام خمینی ۸۹، کوی مهدی، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد و حسینیه ی سیستانیها مشهد، امام خمینی ۸۴، کوی مهدی، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد و حسینیه ی سیستانیها مشهد

آدرس: امام خمینی ۸۴، کوی مهدی، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد امام صادق مشهد، کوچه سلسبیل، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد امام صادق مشهد

آدرس: کوچه سلسبیل، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران
حسینیه شهید محمد حسین دلدار مشهد، فیاض بخش ۴، کوی پلیس، مشهد، خراسان رضوی، ایران

حسینیه شهید محمد حسین دلدار مشهد

آدرس: فیاض بخش ۴، کوی پلیس، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد سجادیه مشهد، توحید ۶٫۱، عباس اباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد سجادیه مشهد

آدرس: توحید ۶٫۱، عباس اباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد امام حسن مجتبی مشهد، هاشمیه 57، شهرک چهارچشمه، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد امام حسن مجتبی مشهد

آدرس: هاشمیه 57، شهرک چهارچشمه، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد امام سجاد مشهد، شهید حسن پور، شهرک لاله، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد امام سجاد مشهد

آدرس: شهید حسن پور، شهرک لاله، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد و حسینیه اخوان مشهد، گلستان غربی، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد و حسینیه اخوان مشهد

آدرس: گلستان غربی، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد صنعتگران مشهد، بولوار بهار، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد صنعتگران مشهد

آدرس: بولوار بهار، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد غدیر باباعلی مشهد، کامیاب ۱۳، سمزقند، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد غدیر باباعلی مشهد

آدرس: کامیاب ۱۳، سمزقند، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد امیرالمومنین مشهد، بولوار معلم، ازادشهر، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد امیرالمومنین مشهد

آدرس: بولوار معلم، ازادشهر، مشهد، خراسان رضوی، ایران
حسینیه تهرانی ها مشهد، اخوند خراسانی، نوغان، مشهد، خراسان رضوی، ایران

حسینیه تهرانی ها مشهد

آدرس: اخوند خراسانی، نوغان، مشهد، خراسان رضوی، ایران
روضه منوره مشهد، شیرازی، نوغان، مشهد، خراسان رضوی، ایران

روضه منوره مشهد

آدرس: شیرازی، نوغان، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد شجره مشهد، ایت الله صدوقی، گل ختمی، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد شجره مشهد

آدرس: ایت الله صدوقی، گل ختمی، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد ابا عبدالله مشهد، سوسنگرد، کوی پلیس، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد ابا عبدالله مشهد

آدرس: سوسنگرد، کوی پلیس، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد امام حسن مجتبی علیهالسلام مشهد، فدک، کوی امیر، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد امام حسن مجتبی علیهالسلام مشهد

آدرس: فدک، کوی امیر، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد ۱۲ امامیها مشهد، جانبخش، عباس اباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد ۱۲ امامیها مشهد

آدرس: جانبخش، عباس اباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد امام جواد (ع) مشهد، شهید اسفندیاری، قلعه آبکوه، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد امام جواد (ع) مشهد

آدرس: شهید اسفندیاری، قلعه آبکوه، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد المهدی خیابان فلسطین مشهد، بولوار فلسطین، قلعه آبکوه، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد المهدی خیابان فلسطین مشهد

آدرس: بولوار فلسطین، قلعه آبکوه، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد راهنمائی مشهد، راهنمایی، قلعه آبکوه، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد راهنمائی مشهد

آدرس: راهنمایی، قلعه آبکوه، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد زینبیه مشهد، مطهری شمالی، عباس اباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد زینبیه مشهد

آدرس: مطهری شمالی، عباس اباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد ابوالفضلیهای عامل مشهد، خرم، عباس اباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد ابوالفضلیهای عامل مشهد

آدرس: خرم، عباس اباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد اسکندری مشهد، منفرد، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد اسکندری مشهد

آدرس: منفرد، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد امام حسین بلوار شفا مشهد، بولوار شفا، کوی شفا، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد امام حسین بلوار شفا مشهد

آدرس: بولوار شفا، کوی شفا، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد فاطمه الزهرا (س) (عبدالمطلب) مشهد، عبدالمطلب ۴۹، کوی قايم، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد فاطمه الزهرا (س) (عبدالمطلب) مشهد

آدرس: عبدالمطلب ۴۹، کوی قايم، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد حضرت قائم (عج) مشهد، فخر 6، شهر جدید ابکوه، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد حضرت قائم (عج) مشهد

آدرس: فخر 6، شهر جدید ابکوه، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد حضرت خدیجه (س) مشهد، بولوار صارمی، کوی اب و برق، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد حضرت خدیجه (س) مشهد

آدرس: بولوار صارمی، کوی اب و برق، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد الرضا آب و برق مشهد، نسترن ۳، کوی اب و برق، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد الرضا آب و برق مشهد

آدرس: نسترن ۳، کوی اب و برق، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد کوهسنگی مشهد، بزرگراه شهید کلانتری، کوه سنگی، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد کوهسنگی مشهد

آدرس: بزرگراه شهید کلانتری، کوه سنگی، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد قبا مشهد، بولوار خیام، ابکوه، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد قبا مشهد

آدرس: بولوار خیام، ابکوه، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد سجاد مشهد، امین، سجاد شهر، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد سجاد مشهد

آدرس: امین، سجاد شهر، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد امام حسن مجتبی (ع) مشهد، معاد، کوی کوکاکولا، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد امام حسن مجتبی (ع) مشهد

آدرس: معاد، کوی کوکاکولا، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد فرودگاه مشهد، بولوار فرودگاه، شهرک بهارستان، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد فرودگاه مشهد

آدرس: بولوار فرودگاه، شهرک بهارستان، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد سناباد مشهد، سناباد ۱۴، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

مسجد سناباد مشهد

آدرس: سناباد ۱۴، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران
مسجد الغدیر سبزوار، بلوار پاسداران، سبزوار، خراسان رضوی، ایران

مسجد الغدیر سبزوار

آدرس: بلوار پاسداران، سبزوار، خراسان رضوی، ایران
مسجد بازقندی ها سبزوار، میدان شهید فهمیده، سبزوار، خراسان رضوی، ایران

مسجد بازقندی ها سبزوار

آدرس: میدان شهید فهمیده، سبزوار، خراسان رضوی، ایران
حسینیه نجم سبزوار، میدان شهید فهمیده، سبزوار، خراسان رضوی، ایران

حسینیه نجم سبزوار

آدرس: میدان شهید فهمیده، سبزوار، خراسان رضوی، ایران
مسجد ابوالفضلی - قارزی های سبزوار، عطا ملک، سبزوار، خراسان رضوی، ایران

مسجد ابوالفضلی - قارزی های سبزوار

آدرس: عطا ملک، سبزوار، خراسان رضوی، ایران
مسجد باقرالعلوم (ع) بردسکن، خیابان قائم، بردسکن، خراسان رضوی، ایران

مسجد باقرالعلوم (ع) بردسکن

آدرس: خیابان قائم، بردسکن، خراسان رضوی، ایران
مسجد امام حسین (ع) بردسکن، خیابان طالقانی، بردسکن، خراسان رضوی، ایران

مسجد امام حسین (ع) بردسکن

آدرس: خیابان طالقانی، بردسکن، خراسان رضوی، ایران
مسجد جامع بردسکن، خیابان عدالت، بردسکن، خراسان رضوی، ایران

مسجد جامع بردسکن

آدرس: خیابان عدالت، بردسکن، خراسان رضوی، ایران
مسجد ابوالفضل صد دستگاه گناباد، ناصر خسرو، ۴۰۰ دستگاه، گناباد، خراسان رضوی، ایران

مسجد ابوالفضل صد دستگاه گناباد

آدرس: ناصر خسرو، ۴۰۰ دستگاه، گناباد، خراسان رضوی، ایران
مصلی امام خمینی گناباد، میدان امام خمینی، ۴۰۰ دستگاه، گناباد، خراسان رضوی، ایران

مصلی امام خمینی گناباد

آدرس: میدان امام خمینی، ۴۰۰ دستگاه، گناباد، خراسان رضوی، ایران
مسجد امام جعفر صادق گناباد، گناباد، خراسان رضوی، ایران

مسجد امام جعفر صادق گناباد

آدرس: گناباد، خراسان رضوی، ایران
مسجد جوادالائمه گناباد، بلوار دانشگاه، ۴۰۰ دستگاه، گناباد، خراسان رضوی، ایران

مسجد جوادالائمه گناباد

آدرس: بلوار دانشگاه، ۴۰۰ دستگاه، گناباد، خراسان رضوی، ایران
مسجد نبی (ص) گناباد، خیابان عدالت، ۴۰۰ دستگاه، گناباد، خراسان رضوی، ایران

مسجد نبی (ص) گناباد

آدرس: خیابان عدالت، ۴۰۰ دستگاه، گناباد، خراسان رضوی، ایران
مسجد چهارده معصوم گناباد، شهید شوریده، ۴۰۰ دستگاه، گناباد، خراسان رضوی، ایران

مسجد چهارده معصوم گناباد

آدرس: شهید شوریده، ۴۰۰ دستگاه، گناباد، خراسان رضوی، ایران
مسجد صاحب الزمان (عج) گناباد، ناصر خسرو، ۴۰۰ دستگاه، گناباد، خراسان رضوی، ایران

مسجد صاحب الزمان (عج) گناباد

آدرس: ناصر خسرو، ۴۰۰ دستگاه، گناباد، خراسان رضوی، ایران
مسجد جامع شهرستان گناباد، ناصر خسرو، ۴۰۰ دستگاه، گناباد، خراسان رضوی، ایران

مسجد جامع شهرستان گناباد

آدرس: ناصر خسرو، ۴۰۰ دستگاه، گناباد، خراسان رضوی، ایران
مسجد و هیئت جوانان امام سجاد نیشابور، شهید فهمیده، نیشابور، خراسان رضوی، ایران

مسجد و هیئت جوانان امام سجاد نیشابور

آدرس: شهید فهمیده، نیشابور، خراسان رضوی، ایران
مسجد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، کوشش 11، نیشابور، خراسان رضوی، ایران

مسجد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

آدرس: کوشش 11، نیشابور، خراسان رضوی، ایران
مسجد حضرت ابوالفضل و حسینیه شیرزاده نیشابور، 44، نیشابور، خراسان رضوی، ایران

مسجد حضرت ابوالفضل و حسینیه شیرزاده نیشابور

آدرس: 44، نیشابور، خراسان رضوی، ایران
مسجد الهادی نیشابور، معلم، نیشابور، خراسان رضوی، ایران

مسجد الهادی نیشابور

آدرس: معلم، نیشابور، خراسان رضوی، ایران
مسجد امام حسین درگز، Emam khomayni Boulevard، درگز، خراسان رضوی، ایران

مسجد امام حسین درگز

آدرس: Emam khomayni Boulevard، درگز، خراسان رضوی، ایران
مسجد پنج تن قوچان، بلوار سپاه، کوی استانه، قوچان، خراسان رضوی، ایران

مسجد پنج تن قوچان

آدرس: بلوار سپاه، کوی استانه، قوچان، خراسان رضوی، ایران
مسجد امام حسین قوچان، بلوار بسیج، کوی استانه، قوچان، خراسان رضوی، ایران

مسجد امام حسین قوچان

آدرس: بلوار بسیج، کوی استانه، قوچان، خراسان رضوی، ایران
مسجد الرحمن قوچان، بلوار امام رضا، کوی استانه، قوچان، خراسان رضوی، ایران

مسجد الرحمن قوچان

آدرس: بلوار امام رضا، کوی استانه، قوچان، خراسان رضوی، ایران
مسجد امام رضا (ع) قوچان، 22، قوچان، خراسان رضوی، ایران

مسجد امام رضا (ع) قوچان

آدرس: 22، قوچان، خراسان رضوی، ایران
مسجد الحسین قوچان، میدان انقلاب، کوی استانه، قوچان، خراسان رضوی، ایران

مسجد الحسین قوچان

آدرس: میدان انقلاب، کوی استانه، قوچان، خراسان رضوی، ایران
مصلی قوچان، بلوار مصلی، کوی استانه، قوچان، خراسان رضوی، ایران

مصلی قوچان

آدرس: بلوار مصلی، کوی استانه، قوچان، خراسان رضوی، ایران
مسجد یساولباشی قوچان، امام خمینی، کوی استانه، قوچان، خراسان رضوی، ایران

مسجد یساولباشی قوچان

آدرس: امام خمینی، کوی استانه، قوچان، خراسان رضوی، ایران
مسجد صاحب الزمان (عج) قوچان، بهشتی، کوی استانه، قوچان، خراسان رضوی، ایران

مسجد صاحب الزمان (عج) قوچان

آدرس: بهشتی، کوی استانه، قوچان، خراسان رضوی، ایران
مسجد جامع قوچان، بهشتی، کوی استانه، قوچان، خراسان رضوی، ایران

مسجد جامع قوچان

آدرس: بهشتی، کوی استانه، قوچان، خراسان رضوی، ایران
مسجد سجادیه قوچان، بهشتی، کوی استانه، قوچان، خراسان رضوی، ایران

مسجد سجادیه قوچان

آدرس: بهشتی، کوی استانه، قوچان، خراسان رضوی، ایران
هیئت امام حسن مجتبی کاشمر، قائم، کاشمر، خراسان رضوی، ایران

هیئت امام حسن مجتبی کاشمر

آدرس: قائم، کاشمر، خراسان رضوی، ایران
مسجد چهارده معصوم تربت حیدریه، بلوار جانبازان، تربت حیدریه، خراسان رضوی، ایران

مسجد چهارده معصوم تربت حیدریه

آدرس: بلوار جانبازان، تربت حیدریه، خراسان رضوی، ایران
مسجد آسایش تربت حیدریه، آسایش، تربت حیدریه، خراسان رضوی، ایران

مسجد آسایش تربت حیدریه

آدرس: آسایش، تربت حیدریه، خراسان رضوی، ایران
مسجد جامع تربت حیدریه، میدان مسجد جامع، تربت حیدریه، خراسان رضوی، ایران

مسجد جامع تربت حیدریه

آدرس: میدان مسجد جامع، تربت حیدریه، خراسان رضوی، ایران
مسجد الرضا (ع) تربت حیدریه، کوچه خراسانی، تربت حیدریه، خراسان رضوی، ایران

مسجد الرضا (ع) تربت حیدریه

آدرس: کوچه خراسانی، تربت حیدریه، خراسان رضوی، ایران
مسجد فولاد تربت حیدریه، فردوسی جنوبی، تربت حیدریه، خراسان رضوی، ایران

مسجد فولاد تربت حیدریه

آدرس: فردوسی جنوبی، تربت حیدریه، خراسان رضوی، ایران
مسجد امام رضا (ع) چناران، 22، چناران، خراسان رضوی، ایران

مسجد امام رضا (ع) چناران

آدرس: 22، چناران، خراسان رضوی، ایران
مسجد بیت الزهرا (س) قوچان، 22، قوچان، خراسان رضوی، ایران

مسجد بیت الزهرا (س) قوچان

آدرس: 22، قوچان، خراسان رضوی، ایران
مسجد امام حسین (ع) چناران، بلوار امام خمینی، چناران، خراسان رضوی، ایران

مسجد امام حسین (ع) چناران

آدرس: بلوار امام خمینی، چناران، خراسان رضوی، ایران
مسجد قبا تربت جام، بلوار امام خمینی، تربت جام، خراسان رضوی، ایران

مسجد قبا تربت جام

آدرس: بلوار امام خمینی، تربت جام، خراسان رضوی، ایران
مسجد جامع علوی تربت جام، میدان ولیعصر، تربت جام، خراسان رضوی، ایران

مسجد جامع علوی تربت جام

آدرس: میدان ولیعصر، تربت جام، خراسان رضوی، ایران
مسجد حنفیه تربت جام، المهدی، تربت جام، خراسان رضوی، ایران

مسجد حنفیه تربت جام

آدرس: المهدی، تربت جام، خراسان رضوی، ایران
مسجد سید محمد حسین سبزواری در سبزوار، میدان حکیم سبزواری، سبزوار، خراسان رضوی، ایران

مسجد سید محمد حسین سبزواری در سبزوار

آدرس: میدان حکیم سبزواری، سبزوار، خراسان رضوی، ایران

اخبار مکان های مذهبی

مسجد نبی قبل از تخریب + عکس

مسجد نبی قبل از تخریب + عکس

۰۹:۱۶ ۹۴/۰۸/۱۳مکان مذهبی

تصویری از مسجد نبی قبل از تخریب

بازدید جان کری از مسجد و قرآن تاریخی + عکس

بازدید جان کری از مسجد و قرآن تاریخی + عکس

۱۰:۵۱ ۹۴/۰۸/۱۲مکان مذهبی

تصاویری از بازدید جان کری از مسجد و قرآن تاریخی

«نسرین مقانلو» در مسجد جمکران

«نسرین مقانلو» در مسجد جمکران

۰۹:۳۲ ۹۴/۰۸/۱۲مکان مذهبیفرهنگی

نسرین مقانلو بازیگر سینما و تلویزیون با انتشار پست اینستاگرام خود از حضور در مسجد جمکران فم خبر داده و نوشته است: با جمعی از دوستان، میهمان سفره امام زمان بوده است.

طغیان قنات در بیرجند؛ مسجد تاریخی را آب برد

طغیان قنات در بیرجند؛ مسجد تاریخی را آب برد

۱۷:۴۴ ۹۴/۰۸/۱۰مکان مذهبی

بارش ۱۵ دقیقه ای باران در بیرجند سبب طغیان چهار ساعته قنات قصبه این شهرستان شد و مسجد تاریخی پایین شهر را زیر آب برد.

تذکر ۴۶ نماینده به رئیس جمهور درخصوص عدم پرداخت بودجه مساجد

تذکر ۴۶ نماینده به رئیس جمهور درخصوص عدم پرداخت بودجه مساجد

۱۳:۱۴ ۹۴/۰۸/۱۰مکان مذهبی

محمد دهقانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکر در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، گفت: سیدباقر حسینی نماینده مردم سیستان و ۴۵ نفر از نمایندگان مجلس به رئیس جمهور در خصوص عدم تخصیص بودجه مساجد به سازمان اوقاف و عدم اجرای ماده ۲۳۶ تذکر دادند.

استاندار آتن خواستار ساخت مسجد در این شهر شد

استاندار آتن خواستار ساخت مسجد در این شهر شد

۱۶:۵۱ ۹۴/۰۸/۰۹مکان مذهبی

استاندار آتن در جلسه استانداران کشور خواستار اقدام هر چه سریعتر نسبت به ساخت مسجدی درشهر آتن شد.

مسجد جامع «ساوه» از قدیمی‌ترین آثار تاریخی ایران

مسجد جامع «ساوه» از قدیمی‌ترین آثار تاریخی ایران

مسجد جامع ساوه از اولین مسجدهایی است که در ایران و در شهر ساوه ساخته شده و طی دوره‌های مختلف توسط هنرمندان ایرانی تزئین و مرمت شده است به طوریکه نوسازی‌های انجام شده موجب شده است که اثری از بنای اولیه مسجد در روزگار کنونی باقی نماند.

جنجال بازداشت امام جماعت یک مسجد در تونس + عکس

جنجال بازداشت امام جماعت یک مسجد در تونس + عکس

۱۴:۳۹ ۹۴/۰۸/۰۶مکان مذهبی

تصاویری از جنجال بازداشت امام جماعت یک مسجد در تونس

جزئیات جدید از انتحاری مسجد شیعیان در "نجران"

جزئیات جدید از انتحاری مسجد شیعیان در "نجران"

۱۰:۰۹ ۹۴/۰۸/۰۶مکان مذهبی

تروریست سعودی که خود را در مسجدی در نجران منفجر کرد، به تازگی از زندانی در عربستان آزاد شده بود.

مسجد «امیرچقماق» مربوط به دوره صفویه

مسجد «امیرچقماق» مربوط به دوره صفویه

مسجد «امیرچقماق» که در تواریخ یزد به نام مسجد جامع نو نیز خوانده شده و در دوره صفوی به «چقماقیه» معروف بوده نتیجه همت بلند امیر جلال الدین چقماق شامی و همسر او ستی فاطمه خاتون است.

عضویت رایگان در خبرنامه ما