مکانهای آموزشی

در چی کجا
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
موقعیت جغرافیایی

مکانهای آموزشی در چی کجا

دانشگاه فردوسی مشهد، بولوار باهنر، کوی دانشگاه، مشهد، خراسان رضوی، ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

آدرس: بولوار باهنر، کوی دانشگاه، مشهد، خراسان رضوی، ایران
دانشگاه صنعتی سجاد مشهد، جلال آل احمد ۶۲، شهرک هاشمی نژاد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

دانشگاه صنعتی سجاد مشهد

آدرس: جلال آل احمد ۶۲، شهرک هاشمی نژاد، مشهد، خراسان رضوی، ایران
دانشگاه خیام مشهد، بلوار شهید فلاحی، شهرک پست، مشهد، خراسان رضوی، ایران

دانشگاه خیام مشهد

آدرس: بلوار شهید فلاحی، شهرک پست، مشهد، خراسان رضوی، ایران
دانشگاه خیام (ساختمان شماره 3) مشهد، بولوار محمدیه، الهیه، مشهد، خراسان رضوی، ایران

دانشگاه خیام (ساختمان شماره 3) مشهد

آدرس: بولوار محمدیه، الهیه، مشهد، خراسان رضوی، ایران
دانشگاه جامع علمی کاربردی مدیریت صنعتی مشهد، بولوار بعثت، کوه سنگی، مشهد، خراسان رضوی، ایران

دانشگاه جامع علمی کاربردی مدیریت صنعتی مشهد

آدرس: بولوار بعثت، کوه سنگی، مشهد، خراسان رضوی، ایران
دانشگاه جامع علمی کاربردی خانه کارگر مشهد، بزرگراه ازادی، امامیه، مشهد، خراسان رضوی، ایران

دانشگاه جامع علمی کاربردی خانه کارگر مشهد

آدرس: بزرگراه ازادی، امامیه، مشهد، خراسان رضوی، ایران
دانشگاه پیام نور مشهد، شهید ستاری، شهرک میعاد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

دانشگاه پیام نور مشهد

آدرس: شهید ستاری، شهرک میعاد، مشهد، خراسان رضوی، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلبهار مشهد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلبهار مشهد

آدرس: مشهد، خراسان رضوی، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، بلوار دکتر یوسفی، کوی هنر، مشهد، خراسان رضوی، ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

آدرس: بلوار دکتر یوسفی، کوی هنر، مشهد، خراسان رضوی، ایران
دانشکده دندانپزشکی مشهد، بزرگراه وکیل آباد، ملک اباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

دانشکده دندانپزشکی مشهد

آدرس: بزرگراه وکیل آباد، ملک اباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران
دانشگاه بینالود مشهد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

دانشگاه بینالود مشهد

آدرس: مشهد، خراسان رضوی، ایران
دانشگاه اقبال لاهوری مشهد، سرافرازان ۱۱، شهرک ازادگان، مشهد، خراسان رضوی، ایران

دانشگاه اقبال لاهوری مشهد

آدرس: سرافرازان ۱۱، شهرک ازادگان، مشهد، خراسان رضوی، ایران
دانشکده پزشکی اصفهان، هزار جریب، اصفهان، اصفهان، ایران

دانشکده پزشکی اصفهان

آدرس: هزار جریب، اصفهان، اصفهان، ایران
دانشکده فنی و مهندسی اصفهان، هزار جریب، اصفهان، اصفهان، ایران

دانشکده فنی و مهندسی اصفهان

آدرس: هزار جریب، اصفهان، اصفهان، ایران
دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، هزار جریب، اصفهان، اصفهان، ایران

دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آدرس: هزار جریب، اصفهان، اصفهان، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد اصفهان، اصفهان، اصفهان، ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد اصفهان

آدرس: اصفهان، اصفهان، ایران
دانشگاه هنر اصفهان، استانداری، اصفهان، اصفهان، ایران

دانشگاه هنر اصفهان

آدرس: استانداری، اصفهان، اصفهان، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، North Shahrz، اصفهان، اصفهان، ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

آدرس: North Shahrz، اصفهان، اصفهان، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر اصفهان، جاده چشمه لادر، اصفهان، اصفهان، ایران

دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر اصفهان

آدرس: جاده چشمه لادر، اصفهان، اصفهان، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا اصفهان، اصفهان، اصفهان، ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا اصفهان

آدرس: اصفهان، اصفهان، ایران
دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، خیابان رشت، بهارستان، تهران، تهران، ایران

دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

آدرس: خیابان رشت، بهارستان، تهران، تهران، ایران
دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، تهران، تهران، ایران

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

آدرس: تهران، تهران، ایران
دانشکده علوم اجتماعی تهران، تهران، تهران، ایران

دانشکده علوم اجتماعی تهران

آدرس: تهران، تهران، ایران
دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، تهران، ایران

دانشگاه تربیت مدرس تهران

آدرس: تهران، تهران، ایران
دانشکده مدیریت تهران، بزرگراه شهید چمران، ونک، تهران، تهران، ایران

دانشکده مدیریت تهران

آدرس: بزرگراه شهید چمران، ونک، تهران، تهران، ایران
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی تهران، تهران، تهران، ایران

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی تهران

آدرس: تهران، تهران، ایران
پردیس 2 دانشکده های فنی مهندسی تهران، تهران، تهران، ایران

پردیس 2 دانشکده های فنی مهندسی تهران

آدرس: تهران، تهران، ایران
دانشگاه هنر تهران، ولی عصر، سنگلج، تهران، تهران، ایران

دانشگاه هنر تهران

آدرس: ولی عصر، سنگلج، تهران، تهران، ایران
دانشکده هنر دانشگاه آزاد تهران مرکزی تهران، فلسطین، سنگلج، تهران، تهران، ایران

دانشکده هنر دانشگاه آزاد تهران مرکزی تهران

آدرس: فلسطین، سنگلج، تهران، تهران، ایران
دانشگاه تهران پردیس مرکزی تهران، قدس، امیر آباد، تهران، تهران، ایران

دانشگاه تهران پردیس مرکزی تهران

آدرس: قدس، امیر آباد، تهران، تهران، ایران
دانشکده داروسازی دانشگاه تهران، ۱۶ آذر، امیر آباد، تهران، تهران، ایران

دانشکده داروسازی دانشگاه تهران

آدرس: ۱۶ آذر، امیر آباد، تهران، تهران، ایران
دانشگاه علوم پزشکی تهران، پورسینا، امیر آباد، تهران، تهران، ایران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

آدرس: پورسینا، امیر آباد، تهران، تهران، ایران
دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، تهران، ایران

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

آدرس: تهران، تهران، ایران
دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی تهران، فرصت شيرازي، همایون شهر، تهران، تهران، ایران

دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی تهران

آدرس: فرصت شيرازي، همایون شهر، تهران، تهران، ایران
دانشگاه هنر تهران پردیس باغ ملی تهران، سرهنگ سخایی، بهارستان، تهران، تهران، ایران

دانشگاه هنر تهران پردیس باغ ملی تهران

آدرس: سرهنگ سخایی، بهارستان، تهران، تهران، ایران
دانشگاه علوم پزشکی اجا تهران، تهران، تهران، ایران

دانشگاه علوم پزشکی اجا تهران

آدرس: تهران، تهران، ایران
دانشگاه تهران، کارگر شمالی، امیر آباد، تهران، تهران، ایران

دانشگاه تهران

آدرس: کارگر شمالی، امیر آباد، تهران، تهران، ایران
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران، تهران، تهران، ایران

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران

آدرس: تهران، تهران، ایران
دانشگاه علم و فرهنگ تهران، بزرگراه همت، اریاشهر، تهران، تهران، ایران

دانشگاه علم و فرهنگ تهران

آدرس: بزرگراه همت، اریاشهر، تهران، تهران، ایران
دانشگاه امام صادق (ع) تهران، تهران، تهران، ایران

دانشگاه امام صادق (ع) تهران

آدرس: تهران، تهران، ایران
دانشگاه هوایی شهید ستاری تهران، تهران، تهران، ایران

دانشگاه هوایی شهید ستاری تهران

آدرس: تهران، تهران، ایران
دانشگاه امام علی تهران، شعاع، سنگلج، تهران، تهران، ایران

دانشگاه امام علی تهران

آدرس: شعاع، سنگلج، تهران، تهران، ایران
دانشگاه هنر شیراز، بلوار چهل مقام، شیراز، فارس، ایران

دانشگاه هنر شیراز

آدرس: بلوار چهل مقام، شیراز، فارس، ایران
دانشگاه صنعتی شیراز، بلوار مدرس، شیراز، فارس، ایران

دانشگاه صنعتی شیراز

آدرس: بلوار مدرس، شیراز، فارس، ایران
دانشکده پزشکی دانشگاه شیراز، بلوار کریمخان زند، شیراز، فارس، ایران

دانشکده پزشکی دانشگاه شیراز

آدرس: بلوار کریمخان زند، شیراز، فارس، ایران
ساختمان مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بلوار کریمخان زند، شیراز، فارس، ایران

ساختمان مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آدرس: بلوار کریمخان زند، شیراز، فارس، ایران
دانشکده فنی مهندسی شیراز، ملاصدرا، شیراز، فارس، ایران

دانشکده فنی مهندسی شیراز

آدرس: ملاصدرا، شیراز، فارس، ایران
دانشکده پرستاری و مامایی شهید صدوقی یزد، بلوار جهاد، یزد، یزد، ایران

دانشکده پرستاری و مامایی شهید صدوقی یزد

آدرس: بلوار جهاد، یزد، یزد، ایران
دانشگاه یزد، دانشگاه، یزد، یزد، ایران

دانشگاه یزد

آدرس: دانشگاه، یزد، یزد، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی یزد، شهدای گمنام، جهانفر، یزد، یزد، ایران

دانشگاه آزاد اسلامی یزد

آدرس: شهدای گمنام، جهانفر، یزد، یزد، ایران
دانشگاه علم وهنر یزد، دانشجو، جهانفر، یزد، یزد، ایران

دانشگاه علم وهنر یزد

آدرس: دانشجو، جهانفر، یزد، یزد، ایران
موسسه آموزش عالی مهرآوران کرمان، نامجو، کرمان، کرمان، ایران

موسسه آموزش عالی مهرآوران کرمان

آدرس: نامجو، کرمان، کرمان، ایران
دانشگاه امام حسین کرمان، بلوار جمهوري اسلامی، کرمان، کرمان، ایران

دانشگاه امام حسین کرمان

آدرس: بلوار جمهوري اسلامی، کرمان، کرمان، ایران
آموزشکده فنی و حرفه ای شهید دادبین کرمان، بلوار عاشقان ولایت، کرمان، کرمان، ایران

آموزشکده فنی و حرفه ای شهید دادبین کرمان

آدرس: بلوار عاشقان ولایت، کرمان، کرمان، ایران
دانشکده فنی مهندسی شهید چمران کرمان، بزرگراه امام خمینی، کرمان، کرمان، ایران

دانشکده فنی مهندسی شهید چمران کرمان

آدرس: بزرگراه امام خمینی، کرمان، کرمان، ایران
دانشگاه شهید باهنر کرمان، بزرگراه امام خمینی، کرمان، کرمان، ایران

دانشگاه شهید باهنر کرمان

آدرس: بزرگراه امام خمینی، کرمان، کرمان، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، رسالت 30، کرمان، کرمان، ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

آدرس: رسالت 30، کرمان، کرمان، ایران
موسسه آموزش عالی بعثت کرمان، بلوار عاشقان ولایت، کرمان، کرمان، ایران

موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

آدرس: بلوار عاشقان ولایت، کرمان، کرمان، ایران
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان، Amir kabir، کرمان، کرمان، ایران

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان

آدرس: Amir kabir، کرمان، کرمان، ایران
دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان، Amir kabir، کرمان، کرمان، ایران

دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان

آدرس: Amir kabir، کرمان، کرمان، ایران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان، بلوار جمهوري اسلامی، کرمان، کرمان، ایران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

آدرس: بلوار جمهوري اسلامی، کرمان، کرمان، ایران
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، بلوار پرستار، کرمان، کرمان، ایران

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آدرس: بلوار پرستار، کرمان، کرمان، ایران
دانشگاه پیام نور مرکز کرمان، کمربندی یادگار امام، کرمان، کرمان، ایران

دانشگاه پیام نور مرکز کرمان

آدرس: کمربندی یادگار امام، کرمان، کرمان، ایران
مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته کرمان، فردوسی، کرمان، کرمان، ایران

مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته کرمان

آدرس: فردوسی، کرمان، کرمان، ایران
دانشگاه علوم پزشکی کرمان، بلوار جمهوري اسلامی، کرمان، کرمان، ایران

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آدرس: بلوار جمهوري اسلامی، کرمان، کرمان، ایران
دانشگاه فرهنگیان پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان، سرباز، کرمان، کرمان، ایران

دانشگاه فرهنگیان پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان

آدرس: سرباز، کرمان، کرمان، ایران
دانشگاه فرهنگیان تبریز، قطران، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

دانشگاه فرهنگیان تبریز

آدرس: قطران، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
موسسه آموزش عالی فردوس مشهد، کلاهدوز ۳۰، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

موسسه آموزش عالی فردوس مشهد

آدرس: کلاهدوز ۳۰، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران
دانشگاه دندانپزشکی زاهدان، مهر، زیباشهر، زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران

دانشگاه دندانپزشکی زاهدان

آدرس: مهر، زیباشهر، زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران
دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان، دانشگاه، زیباشهر، زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران

دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان

آدرس: دانشگاه، زیباشهر، زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، 95، زیباشهر، زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

آدرس: 95، زیباشهر، زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران
موسسه آموزش عالی هاتف زاهدان، بزرگمهر، زیباشهر، زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران

موسسه آموزش عالی هاتف زاهدان

آدرس: بزرگمهر، زیباشهر، زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران
دانشکده پیراپزشکی شیراز، مشکین فام، شیراز، فارس، ایران

دانشکده پیراپزشکی شیراز

آدرس: مشکین فام، شیراز، فارس، ایران
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) (پردیس رضوان) مشهد، یاس، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران

دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) (پردیس رضوان) مشهد

آدرس: یاس، سناباد، مشهد، خراسان رضوی، ایران
دانشکده علوم پایه رشت، نامجو، رشت، گیلان، ایران

دانشکده علوم پایه رشت

آدرس: نامجو، رشت، گیلان، ایران
دانشگاه علوم پزشکی زنجان، خیابان سیزدهم شرقی، شهرک کارمندان، زنجان، زنجان، ایران

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

آدرس: خیابان سیزدهم شرقی، شهرک کارمندان، زنجان، زنجان، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی (اعتمادیه) زنجان، انصاریه، شهرک انصاریه، زنجان، زنجان، ایران

دانشگاه آزاد اسلامی (اعتمادیه) زنجان

آدرس: انصاریه، شهرک انصاریه، زنجان، زنجان، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی (سایت امام) زنجان، میثاق ۲۵، اراضی پایین کوه، زنجان، زنجان، ایران

دانشگاه آزاد اسلامی (سایت امام) زنجان

آدرس: میثاق ۲۵، اراضی پایین کوه، زنجان، زنجان، ایران
موسسه آموزش عالی روزبه زنجان، saeini، گلشهر، زنجان، زنجان، ایران

موسسه آموزش عالی روزبه زنجان

آدرس: saeini، گلشهر، زنجان، زنجان، ایران
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، آزادگان، شهرک آزادگان، زنجان، زنجان، ایران

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

آدرس: آزادگان، شهرک آزادگان، زنجان، زنجان، ایران
دانشگاه زنجان، 32، زنجان، زنجان، ایران

دانشگاه زنجان

آدرس: 32، زنجان، زنجان، ایران
دانشگاه سمنان، بزرگراه امام رضا، شهرک فرهنگیان، سمنان، سمنان، ایران

دانشگاه سمنان

آدرس: بزرگراه امام رضا، شهرک فرهنگیان، سمنان، سمنان، ایران
دانشگاه علوم پزشکی سمنان، بلوار بسيج، دهخدا، سمنان، سمنان، ایران

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

آدرس: بلوار بسيج، دهخدا، سمنان، سمنان، ایران
دانشگاه پیام نور بندر عباس، پاسداران، محله سراه جهانبار، بندر عباس، هنگام (هرمزگان)، ایران

دانشگاه پیام نور بندر عباس

آدرس: پاسداران، محله سراه جهانبار، بندر عباس، هنگام (هرمزگان)، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، پاسداران، گریزه، سنندج، کردستان، ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

آدرس: پاسداران، گریزه، سنندج، کردستان، ایران
دانشگاه علوم پزشکی کردستان سنندج، پاسداران، گریزه، سنندج، کردستان، ایران

دانشگاه علوم پزشکی کردستان سنندج

آدرس: پاسداران، گریزه، سنندج، کردستان، ایران
دانشگاه کردستان سنندج، بلوار علامه حمدی، گریزه، سنندج، کردستان، ایران

دانشگاه کردستان سنندج

آدرس: بلوار علامه حمدی، گریزه، سنندج، کردستان، ایران
دانشگاه پیام نور سنندج، دانشجو، گریزه، سنندج، کردستان، ایران

دانشگاه پیام نور سنندج

آدرس: دانشجو، گریزه، سنندج، کردستان، ایران
دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان سنندج، بلوار علامه حمدی، گریزه، سنندج، کردستان، ایران

دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان سنندج

آدرس: بلوار علامه حمدی، گریزه، سنندج، کردستان، ایران
دانشگاه فرهنگیان شهرکرد، بلوار آیت الله طالقانی، شهرکرد، چهارمحال و بختیاری، ایران

دانشگاه فرهنگیان شهرکرد

آدرس: بلوار آیت الله طالقانی، شهرکرد، چهارمحال و بختیاری، ایران
دانشگاه شهرکرد، بلوار آیت الله کاشانی، شهرکرد، چهارمحال و بختیاری، ایران

دانشگاه شهرکرد

آدرس: بلوار آیت الله کاشانی، شهرکرد، چهارمحال و بختیاری، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، منظریه، شهرکرد، چهارمحال و بختیاری، ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

آدرس: منظریه، شهرکرد، چهارمحال و بختیاری، ایران
دانشگاه فرهنگیان زاهدان، جانبازان، زیباشهر، زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران

دانشگاه فرهنگیان زاهدان

آدرس: جانبازان، زیباشهر، زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران
دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه امینی تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه امینی تبریز

آدرس: تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
دانشکده فنی و حرفه ای تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

دانشکده فنی و حرفه ای تبریز

آدرس: تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
دانشگاه نبی اکرم تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

دانشگاه نبی اکرم تبریز

آدرس: تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آدرس: دانشگاه، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
دانشکده دامپزشکی تبریز، دانشگاه، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

دانشکده دامپزشکی تبریز

آدرس: دانشگاه، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
دانشکده داروسازی تبریز، دانشگاه، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

دانشکده داروسازی تبریز

آدرس: دانشگاه، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

آدرس: تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی بجنورد، بلوار دولت، بجنورد، خراسان شمالی، ایران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی بجنورد

آدرس: بلوار دولت، بجنورد، خراسان شمالی، ایران
دانشگاه پیام نور بجنورد، دانشگاه، بجنورد، خراسان شمالی، ایران

دانشگاه پیام نور بجنورد

آدرس: دانشگاه، بجنورد، خراسان شمالی، ایران
دانشگاه بجنورد، بجنورد، خراسان شمالی، ایران

دانشگاه بجنورد

آدرس: بجنورد، خراسان شمالی، ایران
دانشگاه رازی پردیس علوم اجتماعی کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

دانشگاه رازی پردیس علوم اجتماعی کرمانشاه

آدرس: بلوار شهید بهشتی، کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
دانشگاه رازی کرمانشاه، ذکریای رازی، کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

دانشگاه رازی کرمانشاه

آدرس: ذکریای رازی، کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه، ذکریای رازی، کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

آدرس: ذکریای رازی، کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، 22، گرگان، گلستان، ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

آدرس: 22، گرگان، گلستان، ایران
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 22، گرگان، گلستان، ایران

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

آدرس: 22، گرگان، گلستان، ایران
دانشگاه گلستان گرگان، شهید بهشتی، گرگان، گلستان، ایران

دانشگاه گلستان گرگان

آدرس: شهید بهشتی، گرگان، گلستان، ایران
دانشگاه پیام نور گرگان، گرگان، گلستان، ایران

دانشگاه پیام نور گرگان

آدرس: گرگان، گلستان، ایران
دانشگاه علوم پزشکی گلستان در گرگان، گرگان، گلستان، ایران

دانشگاه علوم پزشکی گلستان در گرگان

آدرس: گرگان، گلستان، ایران
دانشگاه صنعتی اراک، پنج مرداد، حافظیه، اراک، مرکزی، ایران

دانشگاه صنعتی اراک

آدرس: پنج مرداد، حافظیه، اراک، مرکزی، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، بلوار کشاورز، حافظیه، اراک، مرکزی، ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

آدرس: بلوار کشاورز، حافظیه، اراک، مرکزی، ایران
دانشکده علوم پزشکی اراک، به طرف دانشگاه اراک، اراک، مرکزی، ایران

دانشکده علوم پزشکی اراک

آدرس: به طرف دانشگاه اراک، اراک، مرکزی، ایران
دانشگاه اراک پردیس سردشت اراک، بزرگراه کربلا، اراک، مرکزی، ایران

دانشگاه اراک پردیس سردشت اراک

آدرس: بزرگراه کربلا، اراک، مرکزی، ایران
دانشگاه پیام نور اردبیل، اردبیل، اردبیل، ایران

دانشگاه پیام نور اردبیل

آدرس: اردبیل، اردبیل، ایران
دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل، اردبیل، اردبیل، ایران

دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل

آدرس: اردبیل، اردبیل، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، بلوار فدک، شهرک نادری، اردبیل، اردبیل، ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

آدرس: بلوار فدک، شهرک نادری، اردبیل، اردبیل، ایران
دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

دانشگاه ارومیه

آدرس: ارومیه، آذربایجان غربی، ایران
دانشکده پیراپزشکی ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

دانشکده پیراپزشکی ارومیه

آدرس: ارومیه، آذربایجان غربی، ایران
دانشگاه خوارزمی کرج، بلوار خوارزمی، حصارک، کرج، البرز، ایران

دانشگاه خوارزمی کرج

آدرس: بلوار خوارزمی، حصارک، کرج، البرز، ایران
دانشگاه پیام نور کرج، رسالت، شهرک جهازیها، کرج، البرز، ایران

دانشگاه پیام نور کرج

آدرس: رسالت، شهرک جهازیها، کرج، البرز، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، بلوار موذن، شهرک جهازیها، کرج، البرز، ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

آدرس: بلوار موذن، شهرک جهازیها، کرج، البرز، ایران
دانشگاه شهید چمران اهواز، بزرگراه گلستان، اهواز، خوزستان، ایران

دانشگاه شهید چمران اهواز

آدرس: بزرگراه گلستان، اهواز، خوزستان، ایران
دانشگاه پیام نور اهواز، شهرک دانشگاه، اهواز، خوزستان، ایران

دانشگاه پیام نور اهواز

آدرس: شهرک دانشگاه، اهواز، خوزستان، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، خیابان 22 بهمن، اهواز، خوزستان، ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

آدرس: خیابان 22 بهمن، اهواز، خوزستان، ایران
دانشگاه پیام نور ایلام، بلوار دانشجو، ایلام، ایلام، ایران

دانشگاه پیام نور ایلام

آدرس: بلوار دانشجو، ایلام، ایلام، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، بلوار دانشجو، ایلام، ایلام، ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

آدرس: بلوار دانشجو، ایلام، ایلام، ایران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر، امام خمینی، کوی بندر، بوشهر، بوشهر، ایران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

آدرس: امام خمینی، کوی بندر، بوشهر، بوشهر، ایران
دانشگاه صنعتی بیرجند، بلوار شهید فهمیده، بیرجند، خراسان جنوبی، ایران

دانشگاه صنعتی بیرجند

آدرس: بلوار شهید فهمیده، بیرجند، خراسان جنوبی، ایران
دانشگاه بیرجند، 95، بیرجند، خراسان جنوبی، ایران

دانشگاه بیرجند

آدرس: 95، بیرجند، خراسان جنوبی، ایران
دانشگاه پیام نور بیرجند، بلوار دانشگاه، بیرجند، خراسان جنوبی، ایران

دانشگاه پیام نور بیرجند

آدرس: بلوار دانشگاه، بیرجند، خراسان جنوبی، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، بلوار یادگار امام، بیرجند، خراسان جنوبی، ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

آدرس: بلوار یادگار امام، بیرجند، خراسان جنوبی، ایران
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بلوار غفاری، بیرجند، خراسان جنوبی، ایران

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

آدرس: بلوار غفاری، بیرجند، خراسان جنوبی، ایران
دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، 68، بیرجند، خراسان جنوبی، ایران

دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

آدرس: 68، بیرجند، خراسان جنوبی، ایران
دانشگاه علوم پزشکی ساری، بزرگراه ولیعصر، ساری، مازندران، ایران

دانشگاه علوم پزشکی ساری

آدرس: بزرگراه ولیعصر، ساری، مازندران، ایران
دانشگاه بوعلی سینا همدان، چهارباغ دانشگاه، شهرک فرهنگیان، همدان، همدان، ایران

دانشگاه بوعلی سینا همدان

آدرس: چهارباغ دانشگاه، شهرک فرهنگیان، همدان، همدان، ایران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، شهید فهمیده، همدان، همدان، ایران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

آدرس: شهید فهمیده، همدان، همدان، ایران
دانشگاه صنعتی همدان، شهید فهمیده، همدان، همدان، ایران

دانشگاه صنعتی همدان

آدرس: شهید فهمیده، همدان، همدان، ایران
دانشکده کشاورزی همدان، بلوار توخید، شهرک فرهنگیان، همدان، همدان، ایران

دانشکده کشاورزی همدان

آدرس: بلوار توخید، شهرک فرهنگیان، همدان، همدان، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، شهرک فرهنگیان، همدان، همدان، ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

آدرس: شهرک فرهنگیان، همدان، همدان، ایران
دانشگاه پیام نور استان همدان، 37-48، شهرک فرهنگیان، همدان، همدان، ایران

دانشگاه پیام نور استان همدان

آدرس: 37-48، شهرک فرهنگیان، همدان، همدان، ایران
دانشگاه یاسوج، yasuj University Road، یاسوج، کهگیلویه و بویر احمد، ایران

دانشگاه یاسوج

آدرس: yasuj University Road، یاسوج، کهگیلویه و بویر احمد، ایران
دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، جاده شیراز-مرودشت، شیراز، فارس، ایران

دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

آدرس: جاده شیراز-مرودشت، شیراز، فارس، ایران
موسسه آموزش عالی حافظ شیراز، بلوار استقلال، شیراز، فارس، ایران

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

آدرس: بلوار استقلال، شیراز، فارس، ایران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، اسدآبادی، سبزوار، خراسان رضوی، ایران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار

آدرس: اسدآبادی، سبزوار، خراسان رضوی، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی تحصیلات تکمیلی واحد سبزوار، بلوار پاسداران، سبزوار، خراسان رضوی، ایران

دانشگاه آزاد اسلامی تحصیلات تکمیلی واحد سبزوار

آدرس: بلوار پاسداران، سبزوار، خراسان رضوی، ایران
دانشگاه صنعتی شریف پردیس بین الملل کیش، بلوار دانش، شهرک دیدنیها، کیش، هنگام (هرمزگان)، ایران

دانشگاه صنعتی شریف پردیس بین الملل کیش

آدرس: بلوار دانش، شهرک دیدنیها، کیش، هنگام (هرمزگان)، ایران
دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، خراسان رضوی، ایران

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

آدرس: گناباد، خراسان رضوی، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد، بلوار دانشگاه، ۴۰۰ دستگاه، گناباد، خراسان رضوی، ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

آدرس: بلوار دانشگاه، ۴۰۰ دستگاه، گناباد، خراسان رضوی، ایران
دانشکده هنر دانشگاه نیشابور، 44، نیشابور، خراسان رضوی، ایران

دانشکده هنر دانشگاه نیشابور

آدرس: 44، نیشابور، خراسان رضوی، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، کوشش 11، نیشابور، خراسان رضوی، ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

آدرس: کوشش 11، نیشابور، خراسان رضوی، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، 22، قوچان، خراسان رضوی، ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

آدرس: 22، قوچان، خراسان رضوی، ایران
دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان، 22، کوی استانه، قوچان، خراسان رضوی، ایران

دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

آدرس: 22، کوی استانه، قوچان، خراسان رضوی، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر، میدان معلم، کاشمر، خراسان رضوی، ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر

آدرس: میدان معلم، کاشمر، خراسان رضوی، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، رازي، سبزوار، خراسان رضوی، ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

آدرس: رازي، سبزوار، خراسان رضوی، ایران
دانشگاه پیام نور سبزوار، رازي، سبزوار، خراسان رضوی، ایران

دانشگاه پیام نور سبزوار

آدرس: رازي، سبزوار، خراسان رضوی، ایران

اخبار آموزشی

تبدیل دانشگاه پیام نور به دانشگاه نسل سوم و کارآفرین یک ضرورت است

تبدیل دانشگاه پیام نور به دانشگاه نسل سوم و کارآفرین یک ضرورت است

۱۵:۵۴ ۹۴/۰۷/۲۵چی کجاآموزشی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور بر حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم و کارآفرین تاکید کرد و اظهار داشت: در سراسر دنیا، تحولات به سرعت در حال رقم خوردن است و اگر ما همت والا نداشته باشیم دچار خسران می‌شویم.

ساخت مجموعه فرهنگی، مذهبی و درمانی در دانشگاه علامه

ساخت مجموعه فرهنگی، مذهبی و درمانی در دانشگاه علامه

معاون عمرانی دانشگاه علامه طباطبایی از ساخت مجموعه فرهنگی، مذهبی، درمانی در این دانشگاه خبر داد و افزود: در کنار مسجد دانشگاه، زمینی به پلی کلینیک، معاونت فرهنگی و همچنین دفتر نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه اختصاص یافته و یک مجموعه فرهنگی،مذهبی،درمانی ایجاد شده است.

تهیه نقشه راه گیاهان دارویی در جهاد دانشگاهی

تهیه نقشه راه گیاهان دارویی در جهاد دانشگاهی

رییس جهاد دانشگاهی گفت: نقشه راه گیاهان دارویی این نهاد تهیه می‌شود و با توجه به داشتن چهار اقلیم آب و هوایی در سطح کشور برای اصلاح نژاد، تکثیر، عصاره گیری، تولید داروی گیاهی و فروش آن تلاش خواهیم کرد.

نفرات برتر کنکور به جمع سهامداران  بانک پاسارگاد پیوستند

نفرات برتر کنکور به جمع سهامداران بانک پاسارگاد پیوستند

۱۳:۲۸ ۹۴/۰۶/۱۸بانکآموزشی

نفرات برتر کنکور سراسری در مراسمی با حضور وزیر علوم سهامدار بانک پاسارگاد شدند.

وزیر بهداشت خبر داد: رشته  طب و دین راه اندازی می‌شود

وزیر بهداشت خبر داد: رشته طب و دین راه اندازی می‌شود

وزیر بهداشت از راه اندازی رشته طب و دین در آینده ای نزدیک خبر داد.

عضویت رایگان در خبرنامه ما