موزه ها

در چی کجا
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
موقعیت جغرافیایی

موزه ها در چی کجا

موزه آستان قدس مشهد، امام رضا، نوغان، مشهد، خراسان رضوی، ایران

موزه آستان قدس مشهد

آدرس: امام رضا، نوغان، مشهد، خراسان رضوی، ایران
موزه نادرشاه افشار مشهد، خوراکیان، نوغان، مشهد، خراسان رضوی، ایران

موزه نادرشاه افشار مشهد

آدرس: خوراکیان، نوغان، مشهد، خراسان رضوی، ایران
موزه مردم شناسی مشهد، شهید اندرزگو، نوغان، مشهد، خراسان رضوی، ایران

موزه مردم شناسی مشهد

آدرس: شهید اندرزگو، نوغان، مشهد، خراسان رضوی، ایران
موزه بزرگ خراسان مشهد، بزرگراه شهید کلانتری، کوه سنگی، مشهد، خراسان رضوی، ایران

موزه بزرگ خراسان مشهد

آدرس: بزرگراه شهید کلانتری، کوه سنگی، مشهد، خراسان رضوی، ایران
موزه باغ ملک آباد مشهد، بولوار شهید محمد منتظری، کوه سنگی، مشهد، خراسان رضوی، ایران

موزه باغ ملک آباد مشهد

آدرس: بولوار شهید محمد منتظری، کوه سنگی، مشهد، خراسان رضوی، ایران
خانه و موزه مقدم تهران، امام خمینی، سنگلج، تهران، تهران، ایران

خانه و موزه مقدم تهران

آدرس: امام خمینی، سنگلج، تهران، تهران، ایران
موزه صلح تهران، بهشت، سنگلج، تهران، تهران، ایران

موزه صلح تهران

آدرس: بهشت، سنگلج، تهران، تهران، ایران
موزه دوره اسلامی تهران، سنگلج، تهران، تهران، ایران

موزه دوره اسلامی تهران

آدرس: سنگلج، تهران، تهران، ایران
موزه ملی ملک تهران، سنگلج، تهران، تهران، ایران

موزه ملی ملک تهران

آدرس: سنگلج، تهران، تهران، ایران
موزه علم و فناوری جمهوری اسلامی تهران، سی تیر، سنگلج، تهران، تهران، ایران

موزه علم و فناوری جمهوری اسلامی تهران

آدرس: سی تیر، سنگلج، تهران، تهران، ایران
موزه پست تهران، امام خمینی، سنگلج، تهران، تهران، ایران

موزه پست تهران

آدرس: امام خمینی، سنگلج، تهران، تهران، ایران
موزه ملی ایران تهران، یار جانی، بهارستان، تهران، تهران، ایران

موزه ملی ایران تهران

آدرس: یار جانی، بهارستان، تهران، تهران، ایران
موزه سکه تهران، سنگلج، تهران، تهران، ایران

موزه سکه تهران

آدرس: سنگلج، تهران، تهران، ایران
موزه 13 آبان تهران، فردوسی، بهارستان، تهران، تهران، ایران

موزه 13 آبان تهران

آدرس: فردوسی، بهارستان، تهران، تهران، ایران
موزه جواهرات ملی تهران، جمهوری اسلامی، بهارستان، تهران، تهران، ایران

موزه جواهرات ملی تهران

آدرس: جمهوری اسلامی، بهارستان، تهران، تهران، ایران
موزه نساجی شیراز، حافظ، شیراز، فارس، ایران

موزه نساجی شیراز

آدرس: حافظ، شیراز، فارس، ایران
موزه سنگ های تاریخی شیراز، بلوار هفت تنان، شیراز، فارس، ایران

موزه سنگ های تاریخی شیراز

آدرس: بلوار هفت تنان، شیراز، فارس، ایران
موزه آب یزد، قیام، جهانفر، یزد، یزد، ایران

موزه آب یزد

آدرس: قیام، جهانفر، یزد، یزد، ایران
موزه آئینه و روشنایی یزد، کاشانی، جهانفر، یزد، یزد، ایران

موزه آئینه و روشنایی یزد

آدرس: کاشانی، جهانفر، یزد، یزد، ایران
موزه ی هنرهای معاصر صنعتی کرمان، خیابان شریعتی، کرمان، کرمان، ایران

موزه ی هنرهای معاصر صنعتی کرمان

آدرس: خیابان شریعتی، کرمان، کرمان، ایران
باغ موزه هرندی کرمان، بهشتی 14، کرمان، کرمان، ایران

باغ موزه هرندی کرمان

آدرس: بهشتی 14، کرمان، کرمان، ایران
موزه دفاع مقدس کرمان، بلوار عباسپور، کرمان، کرمان، ایران

موزه دفاع مقدس کرمان

آدرس: بلوار عباسپور، کرمان، کرمان، ایران
موزه آکواریم کرمان، پارک مطهري، کرمان، کرمان، ایران

موزه آکواریم کرمان

آدرس: پارک مطهري، کرمان، کرمان، ایران
موزه زرتشتیان کرمان، شهدا، کرمان، کرمان، ایران

موزه زرتشتیان کرمان

آدرس: شهدا، کرمان، کرمان، ایران
موزه استاد بهتونی تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

موزه استاد بهتونی تبریز

آدرس: تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
موزه قاجار تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

موزه قاجار تبریز

آدرس: تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
موزه ادبی استاد شهریار تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

موزه ادبی استاد شهریار تبریز

آدرس: تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
موزه سنجش تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

موزه سنجش تبریز

آدرس: تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
موزه شهرداری تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

موزه شهرداری تبریز

آدرس: تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
موزه آذربایجان تبریز، خط ویژه اتوبوس، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

موزه آذربایجان تبریز

آدرس: خط ویژه اتوبوس، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
موزه عصر آهن تبریز، خط ویژه اتوبوس، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

موزه عصر آهن تبریز

آدرس: خط ویژه اتوبوس، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
موزه آستانه مقدسه قم، بلوار رودخانه، قم، قم، ایران

موزه آستانه مقدسه قم

آدرس: بلوار رودخانه، قم، قم، ایران
موزه رختشوی خانه زنجان، شهرک قدس، زنجان، زنجان، ایران

موزه رختشوی خانه زنجان

آدرس: شهرک قدس، زنجان، زنجان، ایران
موزه باستان شناسی زنجان، شهرک قدس، زنجان، زنجان، ایران

موزه باستان شناسی زنجان

آدرس: شهرک قدس، زنجان، زنجان، ایران
امارت دارائی سابق (موزه) زنجان، شهرک قدس، زنجان، زنجان، ایران

امارت دارائی سابق (موزه) زنجان

آدرس: شهرک قدس، زنجان، زنجان، ایران
پارک موزه دفاع مقدس سمنان، بلوار اميرکبير، شهرک فرهنگیان، سمنان، سمنان، ایران

پارک موزه دفاع مقدس سمنان

آدرس: بلوار اميرکبير، شهرک فرهنگیان، سمنان، سمنان، ایران
موزه سنندج، کوچه حبیبی، سنندج، کردستان، ایران

موزه سنندج

آدرس: کوچه حبیبی، سنندج، کردستان، ایران
موزه حیات وحش سنندج، کمربندی ابیدر، سنندج، کردستان، ایران

موزه حیات وحش سنندج

آدرس: کمربندی ابیدر، سنندج، کردستان، ایران
موزه خانه مشروطه (خانه مهدی کوزه کنانی) تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

موزه خانه مشروطه (خانه مهدی کوزه کنانی) تبریز

آدرس: تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
موزه کاخ شمس العماره تهران، ناصر خسرو، بازار، تهران، تهران، ایران

موزه کاخ شمس العماره تهران

آدرس: ناصر خسرو، بازار، تهران، تهران، ایران
موزه پارینه سنگی زاگرس کرمانشاه، خیابان مدرس، کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

موزه پارینه سنگی زاگرس کرمانشاه

آدرس: خیابان مدرس، کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
موزه چهارفصل اراک، شهید بهشتی - عباس آباد، حافظیه، اراک، مرکزی، ایران

موزه چهارفصل اراک

آدرس: شهید بهشتی - عباس آباد، حافظیه، اراک، مرکزی، ایران
موزه حیات وحش اردبیل، اردبیل، اردبیل، ایران

موزه حیات وحش اردبیل

آدرس: اردبیل، اردبیل، ایران
موزه رشت، طالقانی، رشت، گیلان، ایران

موزه رشت

آدرس: طالقانی، رشت، گیلان، ایران
خانه موزه میرزا کوچک خان جنگلی رشت، استادسرا، رشت، گیلان، ایران

خانه موزه میرزا کوچک خان جنگلی رشت

آدرس: استادسرا، رشت، گیلان، ایران
موزه دفاع مقدس همدان، چهارباغ کولاب، همدان، همدان، ایران

موزه دفاع مقدس همدان

آدرس: چهارباغ کولاب، همدان، همدان، ایران
موزه باستان شناسی همدان، چهارباغ دکتر مفتح، شهرک فرهنگیان، همدان، همدان، ایران

موزه باستان شناسی همدان

آدرس: چهارباغ دکتر مفتح، شهرک فرهنگیان، همدان، همدان، ایران
موزه مشاهیر بیرجند، بلوار شهید مطهری، بیرجند، خراسان جنوبی، ایران

موزه مشاهیر بیرجند

آدرس: بلوار شهید مطهری، بیرجند، خراسان جنوبی، ایران
موزه مردم شناسی بیرجند، بلوار معلم، بیرجند، خراسان جنوبی، ایران

موزه مردم شناسی بیرجند

آدرس: بلوار معلم، بیرجند، خراسان جنوبی، ایران
موزه پرندگان بیرجند، بلوار معلم، بیرجند، خراسان جنوبی، ایران

موزه پرندگان بیرجند

آدرس: بلوار معلم، بیرجند، خراسان جنوبی، ایران
موزه میراث پهلوانی بیرجند، بلوار شهید مطهری، بیرجند، خراسان جنوبی، ایران

موزه میراث پهلوانی بیرجند

آدرس: بلوار شهید مطهری، بیرجند، خراسان جنوبی، ایران
خانه پردلی (موزه مفاخر و مشاهیر بیرجند) در بیرجند، میدان شهدا، بیرجند، خراسان جنوبی، ایران

خانه پردلی (موزه مفاخر و مشاهیر بیرجند) در بیرجند

آدرس: میدان شهدا، بیرجند، خراسان جنوبی، ایران
موزه قزوین، هلال احمر، قزوین، قزوین، ایران

موزه قزوین

آدرس: هلال احمر، قزوین، قزوین، ایران
خانه زینت الملوک شیراز، لطفعلی خان، شیراز، فارس، ایران

خانه زینت الملوک شیراز

آدرس: لطفعلی خان، شیراز، فارس، ایران
موزه مردم شناسی گناباد، ناصر خسرو، ۴۰۰ دستگاه، گناباد، خراسان رضوی، ایران

موزه مردم شناسی گناباد

آدرس: ناصر خسرو، ۴۰۰ دستگاه، گناباد، خراسان رضوی، ایران
موزه نظامی فارس شیراز، بلوار ستارخان، شیراز، فارس، ایران

موزه نظامی فارس شیراز

آدرس: بلوار ستارخان، شیراز، فارس، ایران
موزه مردم  شناسی قوچان، میدان آزادی، کوی استانه، قوچان، خراسان رضوی، ایران

موزه مردم شناسی قوچان

آدرس: میدان آزادی، کوی استانه، قوچان، خراسان رضوی، ایران
موزه باستان شناسی استانبول، Sultanahmet، استانبول، استانبول، ترکیه

موزه باستان شناسی استانبول

آدرس: Sultanahmet، استانبول، استانبول، ترکیه
موزه کاخ توپ کاپی استانبول، Sultanahmet، استانبول، استانبول، ترکیه

موزه کاخ توپ کاپی استانبول

آدرس: Sultanahmet، استانبول، استانبول، ترکیه
موزه مسجد ایاصوفیه استانبول، Bab-I Hümayun Caddesi، Sultanahmet، استانبول، استانبول، ترکیه

موزه مسجد ایاصوفیه استانبول

آدرس: Bab-I Hümayun Caddesi، Sultanahmet، استانبول، استانبول، ترکیه

اخبار فرهنگی

کارگردان «چهارشنبه»: حضور شهاب حسینی نقطه قوت این فیلم است

کارگردان «چهارشنبه»: حضور شهاب حسینی نقطه قوت این فیلم است

۱۶:۳۶ ۹۵/۰۵/۱۷فرهنگی

کارگردان «چهارشنبه» گفت: دعوت از بازیگران محبوب و مردمی تاثیر بسیار زیادی روی جذب مخاطب و فروش فیلم دارد.

موزه مسی در متروی بوینس آیرس

موزه مسی در متروی بوینس آیرس

۱۴:۵۱ ۹۴/۰۹/۲۰فرهنگی

ایستگاه مترویی در پایتخت آرژانتین تبدیل به موزه لیونل مسی شد.

جنجالی‌ترین خبرهای سینما در پاییزی که گذشت

جنجالی‌ترین خبرهای سینما در پاییزی که گذشت

۱۲:۰۰ ۹۴/۰۹/۲۰فرهنگی

راه یابی فیلم «محمد رسول الله» به مراسم اسکار، انتصابات و استعفاهای سینمایی، حضور ایران در جشنواره‌ها و .

کتاب دراماتورژی فیلم، مجموعه ای کامل برای اهالی سینما

کتاب دراماتورژی فیلم، مجموعه ای کامل برای اهالی سینما

۲۲:۲۶ ۹۴/۰۹/۱۸فرهنگی

کتاب «دراماتورژی فیلم» نوشته‌ی «شاهپور_شهبازی» در نشرچشمه منتشر شد.

اکران فیلم «بوفالو» در دی ماه

اکران فیلم «بوفالو» در دی ماه

۲۰:۱۵ ۹۴/۰۹/۱۸فرهنگی

«بوفالو» تازه‌ترین اثر بلند سینمایی کاوه سجادی حسینی در مقام کارگردان، اول دی ماه اکران می‌شود.

فیلم «۱۷۵ غواص» دی ماه کلید می‌خورد

فیلم «۱۷۵ غواص» دی ماه کلید می‌خورد

۱۵:۴۶ ۹۴/۰۹/۱۸فرهنگی

پیش تولید فیلم سینمایی «۱۷۵ غواص» ادامه دارد و در حال مذاکره با بازیگران دیگر برای حضور در این فیلم هستیم.

صداگذاری و موسیقی فیلم جدید «تبریزی» شروع شد

صداگذاری و موسیقی فیلم جدید «تبریزی» شروع شد

۱۵:۲۹ ۹۴/۰۹/۱۸فرهنگی

منوچهر محمدی تهیه کننده «امکان مینا» از تکمیل فرم جشنواره فیلم فجر برای این فیلم خبر داد و گفت: صداگذاری فیلم توسط بهمن اردلان انجام می‌شود و موسیقی فیلم برعهده محمدرضا علیقلی سپرده شده است.

فیلم «بزم آخر» به شبکه دو می‌آید

فیلم «بزم آخر» به شبکه دو می‌آید

۱۵:۱۵ ۹۴/۰۹/۱۸فرهنگی

مینی سریال «بزم آخر»، برنامه‌های «توقف ممنوع» و «اقتصاد وقف در اقتصاد ایران» روی آنتن شبکه‌های دو و پنج سیما می‌روند.

جایزه بهترین فیلم جشنواره پرتغال به «وقتی صنم گریست» رسید

جایزه بهترین فیلم جشنواره پرتغال به «وقتی صنم گریست» رسید

۱۵:۱۴ ۹۴/۰۹/۱۸فرهنگی

فیلم کوتاه «وقتی صنم گریست» به کارگردانی فریبرز آهنین و مجید شیدا جایزه بهترین فیلم جشنواره «کامینهاس پرتغال» را دریافت کرد.

تصاویر خودروهای بازیگر مشهور سینما

تصاویر خودروهای بازیگر مشهور سینما

۱۳:۱۷ ۹۴/۰۹/۱۸فرهنگی

جیمز باند سابقه طولانی در سینمای جهان دارد و از سال ۱۹۶۲ (۱۳۴۱) تا همین امسال که جدیدترین قسمت آن اکران شده است، با نسل‌های مختلف خاطرات زیادی دارد.

عضویت رایگان در خبرنامه ما